Den fulde genopbygning af Tyra er en realitet, meddeler Maersk Oil i dag fredag i en pressemeddelelse. Det sker dagen efter, at Folketinget har vedtaget ændringer i Loven vedrørende tredjepartsadgang  og kulbrinteskatteloven i overensstemmelse med Nordsøaftalen, som blev indgået i marts.

Udmeldingen er godt nyt for Nordsøen, da den vil sikre penge til dansk velfærd og arbejdspladser, mener Martin Næsby – men glæden over Tyra må ikke blive en sovepude i forhold til fremtidige investeringer.

”Tyra er meget vigtig i forhold til opretholdelse af produktionen i Nordsøen. Men genopbygningen af Tyra alene realiserer ikke Nordsøens potentiale. Der er et potentiale på 3 mia. tønder olie og gas i Nordsøen. Vi har brug for flere investeringer i Nordsøen – derfor skal Danmark være konkurrencedygtig i kampen om kapital. Særligt overfor landene omkring Nordsøen”, siger Martin Næsby, med henvisning til den nylige rapport fra det Internationale Energi Agentur om Danmark.

Læs mere her:

Pressemeddelelser:

Energistyrelsen: Tyra er vital for dansk aktivitet i Nordsøen

Maersk Oil: DUC partners approve the largest ever Danish North Sea investment

Finansministeriet: Ny aftale om udvikling af Nordsøen

Rapporter:

IEA: Energy policies of IEA countries: Denmark 2017 review

Lovforslag:

Folketinget: L 42 Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat

Folketinget: L 17 Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven

Twitter:

Martin Næsby: Så er Tyra på plads – fortsat behov for investeringer. Potentialet er stort #dkpol #dkenergi