1.400 millioner olietønder eller en mængde svarende til 40 procent af den samlede olie- og gasproduktion fra 1972 frem til i dag. Så meget ligger der i Nordsøen som en ekstra ressource, men væksten kommer ikke af sig selv.

Både samfundet og sektoren selv skal tage affære nu. Det viser rapporten ”Potentialet i Nordsøen – Realisering gennem tre vækstmotorer”, som er udarbejdet af Quartz+Co. på foranledning af Olie Gas Danmark.

Tre motorer til vækst
Tre motorer skal sætte gang i væksten i Nordsøen:

  • Øget efterforskning for at finde mere olie
  • Øget produktion fra mindre og svært tilgængelige felter, som man hidtil ikke har udnyttet i Danmark
  • Udvikling af ny teknologi for at få mere end de nuværende gennemsnitlige 28 procent af olien op af de enkelte felter.

Bliver der sat gang i de tre vækstmotorer, kan det betyde en ekstra indtægt til statskassen på 190 mia. kr.


Regeringen inviterer til strategidrøftelser
Regeringen har annonceret, at man ønsker en langsigtet strategi for at optimere indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Den timing passer godt med analyserne i den nye rapport. De afgørende beslutninger om fremtidens olie og gasproduktion i den danske del af Nordsøen bliver nemlig truffet inden for de næste få år.

Det skyldes, at en række af de modne felter når et punkt, hvor det ikke længere er rentabelt at producere olie og gas, hvis der ikke tilføres nye aktiviteter.

Rapporten indeholder en række anbefalinger, som kan indgå i det kommende strategiarbejde. For eksempel peges der på, at måden, Danmark tildeler licenser til efterforskning i Nordsøen, kunne gøres mere smidig. Det kunne sætte gang i efterforskningsaktiviteten.

Der er også en række konkrete ideer til, hvordan olieselskaberne kan styrke samarbejdet internt i branchen. Det kan være med til at reducere omkostningerne ved at udvinde den resterende olie og gas. Mange af anbefalingerne har som mål, at det fortsat kan betale sig at investere i Nordsøen.

Hele rapporten kan downloades her

FAKTA

Figuren viser et ressourcepotentiale, som svarer til 40 procent af den samlede historiske produktion. Ressourcepotentialet består af efterforskningsressourcer, betingede ressourcer og teknologiske ressourcer. Efterforskningsressourcen er forventede nye oliefelter. Den betingede ressource er olie og gas, som allerede er fundet, men som endnu ikke er udbygget og sat i produktion. Den teknologiske ressource er et merpotentiale af olie og gas, som kan indvindes på grund af teknologisk udvikling – øget indvindingsgrad.

Den afbildede olie- og gasproduktion (de store og hvide felter) er produktionskurverne, som de vil se ud, hvis man blot opretholder den nuværende aktivitet i Nordsøen.