Den nye organisation, Olie Gas Danmark, samler virksomhederne i branchen og kæmper for at sikre udvikling, eksport og arbejdspladser. Der ligger et enormt potentiale i Nordsøen, men det kræver stor teknologisk udvikling og betydelige investeringer. 

”Det har været en stor succes at nå hertil, hvor vi står i dag – både teknologisk og samfundsmæssigt.”

Det konstaterer Franz Willum Sørensen, Vice President i Maersk Oil, på baggrund af, at det i år er 50 år siden, at efterforskningen i Nordsøen begyndte, og 40 år siden, at hanerne blev åbnet for produktion. Han ser samtidig store muligheder for succes ved at fortsætte produktionen.

”Det er i alles interesse at få mest mulig værdi ud af de ressourcer, vi har i undergrunden, og sikre en effektiv udnyttelse af den infrastruktur og de kompetencer, der er bygget op,” tilføjer han.

Franz Willum Sørensen er bestyrelsesformand for den nye brancheorganisation Olie Gas Danmark, der har som mission at skabe værdi for hele sektoren og det danske samfund. En af de første opgaver bliver at arbejde for fortsat udvikling, eksport og arbejdspladser via omfattende investeringer i feltudbygninger, uddannelse og teknologiudvikling. Branchen omfatter såvel store olieselskaber som små og store virksomheder. Alle udgør en uundværlig brik i puslespillet. Det er nødvendigt, at alle disse virksomheder trækker i samme retning, hvis det danske olieeventyr skal fortsætte. Nordsøen er ikke i nærheden af at løbe tør for olie og gas, men det bliver stadigt vanskeligere at få den op.

Tidspunktet for dannelsen af Olie Gas Danmark er langt fra tilfældigt: ”Nu ser vi mulighederne og en interesse på tværs af industrien for at repræsentere branchen. Vi står over for store tekniske udfordringer, da den danske undergrund er kompleks. Det bliver stadig sværere at få fat i olien. Det kræver avanceret teknologi og dygtige eksperter. Vi ser det som en fordel at arbejde sammen på tværs og f.eks. gøre det mere interessant for unge mennesker at søge ind i branchen.”

Den nye organisations næstformand er Verner Andersen, Vice President i Semco Maritime. Han supplerer: ”Med oprettelsen af Olie Gas Danmark er alle brikker faldet på plads. Organisationen repræsenterer hele værdikæden. Den varetager interesserne for både operatører, underleverandører og servicevirksomheder. Vi har rigtig mange fællesnævnere, og nu kan vi tale med én stemme.”

Også Verner Andersen finder det naturligt, at Olie Gas Danmark sætter fokus på rekruttering. Sikkerhed, energieffektivisering og miljømæssige forhold er nogle af de emner, hvor der også er sammenfaldende interesser og synergi mellem olieselskaberne og de mange leverandører af serviceydelser og materiel til olieindustrien.