Disse retningslinjer beskriver kravene for de pre-flight videoer, som personale, der skal flyve offshore på dansk kontinentalsokkel med helikopter, skal se.

Retningslinjerne kan læses her.