Regeringen har netop præsenteret “Energi – til et grønt Danmark” ved et pressemøde i Statsministeriet. Den kommende energiaftale skal tegne dansk energipolitik frem mod 2030. Regeringens udspil giver produktionen af olie og gas fra Nordsøen en væsentlig rolle frem til det fossiluafhængige samfund.

Regeringens energiudspil er i al væsentlighed en køreplan frem mod målet om fossiluafhængighed i 2050 og målet om 50 procent vedvarende energi i 2030. Regeringen foreslår blandt andet mere havvind, øget konkurrence om støttekronerne til vedvarende energi og en afgiftsreform.

Nordsøen er en ressource
Side om side med udbygningen af den grønne energi skal ressourcerne fra Norsøen udnyttes, fordi Danmark som de øvrige lande er afhængige af olie og gas i mange år endnu, og fordi det er en stor fordel for Danmark at udnytte potentialet.

“Der er et markant potentiale i Nordsøen”…..og “det er en styrkeposition for Danmark, at vi fortsat er nettoeksportører af olie og gas”, hedder det blandt andet i udspillet.

Olie Gas Danmark ser positivt på det nye udspil.

“Det er et godt udspil – som netop viser, at der ingen modsætning er mellem den grønne omstilling og produktion af olie og gas fra Nordsøen. Vi skal omstille til vedvarende energi – men vi har fortsat brug for olie og gas i mange år endnu – det vil ske side om side. Vi er selvforsynende med olie og gas – og det kan vi fortsat være frem til 2050, hvor målet er, at vi skal være uafhængige. Selvforsyning er en kæmpe styrkeposition for Danmark, som kan være med til at fremme omstillingen” , siger Martin Næsby.