En Ph.d. afhandling af Hanna Barbara Rasmussen fra Syddansk Universitet giver ny viden om forebyggelse af ulykker i den danske olie- og gassektor. Afhandlingen undersøger, hvilke muligheder og udfordringer der er inden for forebyggelse af ulykker i den danske olie-og gasindustri. Den er baseret på spørgeskemadata indsamlet i 2010 samt på interviews, observationer og dokumenter indsamlet 2009-2011 under offshore besøg og deltagelse i sikkerhedsmøder.

Afhandlingens hovedkonklusion er, at selv om industrien har øget fokus på sikkerheden, så er der stadig plads til forbedringer. Virksomhederne har fokus på ’vision zero’ (at man har en vision om at nå ned på nul ulykker), men fokus ligger for det meste på medarbejdernes adfærd og ikke på organisationens strukturelle faktorer. Arbejdsvilkår spiller en vigtig rolle i forebyggelse af sikkerhed tillige med de ansattes opfattelse af organisationskulturen og organisationens egen holdning til sikkerheden.

Afhandlingen identificerer muligheder og barrierer i ulykkesforebyggelse inden for den danske olie- og gasindustri. Afhandlingen peger blandt andet på, at udvikling af procedurer, som giver retningslinjer for sikkerheden for de ansatte, rapporteringssystemer og høj bevidsthed om sikkerhed blandt medarbejderne kan højne sikkerheden. Nogle af de barrierer, afhandlingen peger på, er manglende fokus på strukturelle/organisatoriske faktorer for ulykkesforebyggelse, manglende støtte fra ledelsen på visse områder og mangel på en langsigtet strategi for ulykkesforebyggelse.