Olie Gas Danmark gik i dag under jorden og besøgte Metroens Cityring, som i 2019 er klar til at forbinde Københavns brokvarterer og Indre By med en 15,5 kilometer lang rute.

Anledningen er det samarbejde som Olie Gas Danmark i foråret indledte med Metroselskabet omkring sikkerhed på arbejdspladsen. Dialog og erfaringsudveksling skal inspirere to brancher, som trods forskellighed også har meget tilfælles.

“Vi opererer begge langsigtet med store anlægsinvesteringer og vi benytter os begge af en lang række af underleverandører, hvilket stiller store krav til at sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder”, siger Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark