Prisen er tidligere blevet uddelt af offshoreenergy.dk, men det ansvar er nu blevet givet videre til Olie Gas Danmark, der repræsenterer virksomheder fra alle dele af offshore-industrien. Arbejdet med at både sikre og øge sikkerheden i branchen er et af de tre bærende ben for OGD, som derfor er det naturlige forum for uddelingen af sikkerhedsprisen.

Fra og med 2014 uddeles der to priser. Den ene pris går til en person, som har gjort en ekstraordinær indsats for sikkerheden i olie- og gasindustrien. Her består prisen af en skulptur skabt af kunstneren Niels Rahbæk, et beløb på 10.000 kr. samt et diplom. Den anden pris er et eksamensbevis fra industrien, til en virksomhed, som har vist eksemplarisk engagement og bidraget til sikkerheden.

Prisen er blevet uddelt to gange tidligere og fungerende adm. direktør i Offshoreenergy.dk, Morten Basse Jensen udtalte forud for uddelingen af 2014-prisen, at den blev skabt for at sætte fokus på indsatsen for at øge sikkerhed i branchen og at nu hvor prisen er blevet kendt, er det naturligt at overgive prisuddelingen til OGD.

”Offshore-industrien beskæftiger mange mennesker, som arbejder under vanskelige vejrforhold på både platforme og skibe. Alligevel er ulykker i offshore-industrien meget sjældne. Vi er overbevist om, at ved at lade OGD styre prisuddelingen vil de fortsætte indsatsen for et højt sikkerhedsniveau i branchen, hvilket vi støtter på den bedst mulige måde,” siger Morten Basse Jensen.

”Olie Gas Danmark er stolt af at skulle styre Offshore Safety Award. Vi ser frem til at videreudvikle prisen i fremtiden, for sikkerhed er og vil altid være olieindustriens “license to operate “, siger adm. direktør Martin Næsby , Olie Gas Danmark, som påpeger, at man uddeler prisen ved en særlig Offshore Safety Award Dinner i Musikhuset Esbjerg, for at give størst mulig opmærksomhed om prisuddelingen.


…og priserne går til

For at komme i betragtning til The Offshore Safety Award skal man leve op til en række kriterier. Der gives en pris til både en virksomhed og en enkeltperson og en prismodtager skal leve op til en række konkrete kriterier, som HSE Komiteen har sat op.
Adm. direktør Martin Næsby, Olie Gas Danmark, understregede ved prisuddelingen på årets Offshore Safety Award Dinner, at mange andre end de nominerede dagligt gør et stort arbejde for sikkerhed, men til de nominerende havde man fokuseret på enkeltpersoner og virksomheder, som havde ”walked the talk” og dermed tog sikkerhedsarbejde særligt alvorligt.

Virksomhedsprisen
Prisen for den virksomhed, der har gjort mest for sikkerhedsarbejdet, blev præsenteret af adm. direktør i Roxtec, Morten Nordtofte Gustavsen, som gav kriterierne for, at en virksomhed kan vinde.
Det gælder om at både sikkerhedsorganisationen, ledelsen og de ansatte skal have samarbejdet og/eller have været involveret i sikkerhedsarbejdet. Ligesom for prisen til enkelte ansatte, skal der i virksomheden være konkrete og dokumentérbare resultater. Der skal være sket permanente forandringer i sikkerhedsmiljøet og i arbejdsmetoderne. Endelig skal indsatsen kunne bruges som ”best pratice”.

HSE komiteen under Olie Gas Danmark, der står for nomineringen og valget af årets vinder, noterer sig, at både regler og procedurer er blevet strammet op de seneste årtier for at forhindre arbejdsulykker. Nogle virksomheder har gjort det, fordi de skulle, mens andre simpelthen har gjort det for at sætte de ansattes sikkerhed højest.
Mange virksomheder lever op til kriterierne for prisen, så konkurrencen var hård, men alligevel var der én virksomhed, der skilte sig ud i arbejdet med de ansattes sikkerhed.

Vinder – Dong Energy/Siri
Virksomheden har overbevisende bevist at sikre og klare arbejdsmetoder har sat både de ansatte og leverandørernes sikkerhed i centrum. Der er blevet indført nye procedurer og regler, fordi de sætter de ansattes sikkerhed over alt andet.

Personprisen
Prisen for årets sikkerhedspris for enkeltpersoner blev præsenteret af Ben Ring, Vice President Denmark, Upstream International Shell.

For at en person kan vinde, skal man have udført en ekstraordinær indsats for sikkerhedsarbejde og man skal have fået ledelsen og/eller ansatte til at samarbejde om sikkerheden. Der skal være konkrete og dokumentérbare resultater, der har ført til varige ændringer af arbejdsmiljøet. Sidst skal indsatsen kunne bruges som ”best practice” på andre arbejdspladser.

I begrundelsen for årets nominerede understreger HSE Komiteen, at man er klar over at et omfattende og konsistent fokus på sikkerhed ikke kommer af sig selv. Det kræver en uafbrudt indsats fra de ansatte at gøre arbejdspladserne sikre. HSE-komiteen understreger, at det var marginaler, der adskilte vinderen fra nummer 2.

Vinder – Frank Gravers Jensen – Semco Maritime
Udover sine daglige opgaver har han overbevisende udvist en uegennyttig og dedikeret indsats for at forbedre sikkerheden på hans arbejdsplads. Han har med engagement arbejdet på at overbevise både sine omgivelser og er samtidigt lykkedes med at skubbe sine kunder i en mere sikker retning.