Ny analyse fra regeringen og oliesektoren:

3 mia. tønder olie i Nordsøen kan sikre dansk selvforsyning

Læs rapporten her 

Regeringen har netop offentliggjort Nordsøstrategien “Fremtidens Olie- og gassektor i Danmark”. Dermed er der sat punktum for flere års arbejde, hvor industri og myndigheder i samarbejde har udarbejdet en lang række analyser og i alt 19 anbefalinger.

”Nordsøstrategien er et afgørende dokument. Arbejdet har resulteret i, at myndigheder og industri nu har en fælles forståelse af, hvad potentialet og udfordringerne er i Nordsøen. Det har stor betydning for den fremadrettede indsats. Rapporten slår fast, at dansk olieindustri er værdifuld for dansk energiforsyning, skattebidrag og tusindvis af arbejdspladser”, siger Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark.

Rapportens bærende konklusion er, at Nordsøen rummer et potentiale på 3 mia. tønder olie. Det er næsten lige så meget, der er blevet produceret de sidste 50 år i Nordsøen (3.8 mia. tønder).

”Det store potentiale giver mulighed for Danmark til at sikre både selvforsyning og store skatteindtægter frem til det fossiluafhængige samfund – vel at mærke hvis de nødvendige investeringer bliver foretaget. Analysen viser nemlig også, at store dele af infrastrukturen til produktion og transport af olie og gas har været i drift i mange årtier og derfor trænger til fornyelse. Og den understreger, at der er brug for store investeringer i teknologisk udvikling. Vi skal indrette vilkårene for investeringer på en måde, så det bliver attraktivt at indvinde potentialet. Rapporten viser, at man ikke vil være i stand til at producere det fulde potentiale under de nuværende rammevilkår”, siger Martin Næsby.

Samarbejde skal drive omkostningerne ned
Rapporten munder ud i 19 anbefalinger, som blandt andet handler om at fremme efterforskning og ny teknologi, reducere omkostninger og sikre kvalificeret arbejdskraft. Helt afgørende for at producere potentialet er, at det er rentabelt for virksomhederne. Derfor handler en række af anbefalingerne om at drive omkostningerne ned gennem forskellige former for samarbejde internt i industrien og mellem industri og myndigheder. Det kan have en vis betydning, vurderer Martin Næsby.

”Vi kan og skal blive bedre til at samarbejde internt i industrien og med myndighederne. For her er der nogle muligheder for at reducere omkostningerne.”