Regeringens netop offentliggjorte Nordsøaftale kan med hurtigere afskrivninger og højere fradrag bane vejen for en større udnyttelse af Nordsøens ressourcer. Det er et skridt hen imod indfrielse af Nordsøens potentiale – men værktøjerne skal foldes mere ud, hvis det fulde potentiale skal produceres.

De seneste års nedgang i Nordsøen kan med den netop indgående Nordsøaftale vise sig afløst af en lysere fremtid. Hurtigere afskrivninger og et højere fradrag på nye investeringer kan vise sig at gøre projekter, som under de nuværende rammevilkår ikke er rentable, mulige at producere. Dermed vil en større del af Nordsøens tilbageværende ressourcer af olie og gas kunne blive produceret, og i sidste ende skabe højere skatteindtægter, fastholde tusindvis af arbejdspladser og sikre dansk energiforsyning.

”Det er en utrolig vigtig aftale. For med aftalen har vi opnået en fælles forståelse af, at Nordsøens potentiale ikke bliver udnyttet uden en ændring af de nuværende rammevilkår. Det er afgørende”, siger Martin Næsby.

Formålet med aftalen er at skabe incitament til nye investeringer. Aftalen gælder kun nye fremadrettede investeringer, og har som hovedelementer en hurtigere afskrivning – fra nuværende 15 procent til 20 procent årligt – og et større fradrag fra nuværende 5 procent til 6,5 procent årligt på alle nye investeringer. Samtidig fremrykkes fradragstidspunktet til betalingstidspunktet, hvor man i dag først kan afskrive på ibrugtagningstidspunktet. Der indføres en ny tilllægsskat på 5 procent fra 2022, hvis olieprisen når 75 dollars og 10 procent, hvis den kommer op på 85 dollars. Tillægsskatten kan i størrelse ikke overstige lempelsen. Aftalen gælder fra 1.1.2017 til 31.12.2025.

Ordningen gælder nye investeringer i hele industrien, men vil være frivillig for olieselskaberne. Selskaberne kan dermed selv beslutte, om de ønsker at overgå til de nye regler i fremtidige investeringer, eller om de nuværende regler også skal gælde virksomhedens fremtidige investeringer.

”Vi er meget tilfredse med, at netop de elementer, som industrien har peget på som incitamentsskabende, indgår i aftalen. Vi havde gerne set værktøjerne foldet endnu mere ud, hvorved de ville udløse en større del af potentialet. Jeg vil kalde det et væsentligt skridt i den rigtige retning. Det handler om at indfri Nordsøens potentiale til gavn for både industri og samfund” , siger Martin Næsby.

Virksomhederne skal regne på det
Den fulde betydning af lempelserne, er endnu ikke afdækket. Virksomhederne skal analysere, hvordan de ændrede rammevilkår påvirker hvilke projekter, der kan lade sig gøre.

”Der er ikke tale om store lempelser. Det er naturligvis afgørende for den danske Nordsø-infrastruktur, at aftalen baner vej for en genopbygning af Tyra. Men der er også et potentiale af olie og gas, som vedrører andre felter. Virksomhederne skal nu tilbage og regne på, hvad der kan lade sig gøre. Jeg er på den ene side optimist og glad for, at vi har fået en aftale – på den anden side skal vi heller ikke skuffe nogen ved at sige, at alt nu kan lade sig gøre”, siger Martin Næsby.

 

Læs hele aftalen https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2017/03/ny-aftale-om-udvikling-af-nordsoen