Dette påvirker såvel luft som havmiljøet. Det antages at være en almen interesse for industriens indvirkning på miljøet, og den interesse ønsker Olie Gas Danmark at imødekomme med en større åbenhed
om den danske olie- og gasproduktions miljømæssige påvirkninger.

Miljøstatusrapporten vil hvert år oppebære et tema, og temaet for miljøstatusrapporten i 2013 er olie- og gasproduktionens indflydelse på havmiljøet og dermed brugen af kemikalier i Nordsøen.