Arbejdet på offshoreanlæg, hvor der udvindes olie og gas, adskiller sig på mange områder fra arbejdet i land. En af de helt store udfordringer er, at konsekvensen af et uheld, f. eks. en eksplosionsulykke, kan være alvorligere end på land. Dette stiller ekstremt høje krav til sikkerheden. I forvejen er antallet af personulykker offshore nede på mellem 2-5 pr. 1 million arbejdstime i Danmark. Uanset at det er væsentlig lavere end for sammenlignelige sektorer på land, er der eksempler på, at ulykkesfrekvensen inden for olie og gas branchen i andre lande er lavere. Men en ulykke er stadig én for mange, fastslår formanden for Olie Gas Danmarks HSE komite Finn Brodersen, DONG E&P.

”Selv om vi har en lav ulykkesfrekvens i forhold til på land, synes vi stadig, at vi kan gøre det endnu bedre. Og det er hele filosofien bag samarbejdet,” fortæller han.

Samarbejdet om sikkerhed og miljø har til formål at højne sikkerheden offshore. Initiativet arbejder bredt betragtet med HSE, som står for, ’Health’, ’Safety’ – som dækker både safety og security – samt Environment’. Men fundamentalt for Olie Gas Danmarks HSE arbejde er at animere virksomhederne til konstant at fokusere på sikkerhed og hele tiden tage ved lære af sig selv og hinanden, når der sker tilsigtede hændelser.

”Health dækker over, at arbejdspladsen bør satse på at undgå ensidigt arbejde med efterfølgende slidtage hos medarbejderne samt sørge for sund kost og stimulere til en sund livsstil og høj livskvalitet. Safety fokuserer på at undgå pludselige personskader, og Environment handler om at begrænse påvirkningen af miljøet – altså i vores tilfælde både til luften og havet,” siger Finn Brodersen.

Sikkerhedsledelse

En af HSE komiteens vigtigste opgaver er at bevidstgøre medlemmerne om, hvad sikkerheds- og miljøledelse er, og at arbejde for et større samarbejde mellem de enkelte virksomheder. Med andre ord, hvordan man implementerer sikkerhedsproblematikken som en fast del af ledelsesgruppens ansvar for at undgå personskader i det daglige på arbejdspladsen og undgå mere alvorlige uheld som eksplosioner. For det er her, ansvaret hører hjemme. Alle virksomheder inden for olie- og gassektoren arbejder i dag systematisk med HSE, men for den danske sektor som helhed vil et øget samarbejde på tværs af virksomhedsskel være den afgørende faktor, som vil gøre statistikkerne endnu bedre.

”Sikkerheden er virksomhedsledelsens ansvar, og det er også herfra, at initiativet skal komme! Når en ledelse kontinuerligt udsender signaler om, at dette er et område, der skal tages alvorligt, migrerer denne holdning også ud i organisationen. Dét er sikkerhedsledelse,” fastslår han.

Vidensdeling og networking

For mange virksomheder kan det være en udfordring at etablere en fælles sikkerhedskultur for medarbejdere off- og onshore, og de forskellige arbejdskulturer kan i værste fald ende med ulykker.

”Det er vigtigt, at folk onshore forstår den problematik, som deres kolleger møder offshore, selv om de ikke selv bliver udsat for samme risikoelementer. Derfor bliver du nødt til at have samme sikkerhedskultur overalt i branchen. Ellers opstår der et kultursammenstød. Det er uundgåeligt, når der på danske offshoreinstallationer er så mange forskellige virksomhedskulturer, nationaliteter og traditioner, som skal arbejde sammen om at drive en operation,” forklarer Finn Brodersen.

Flere gevinster

Ifølge Finn Brodersen får virksomheder, som fokuserer på sikkerheden, flere gevinster – udover en lav ulykkesfrekvens.

”Hvis du tager personsikkerhed og miljø alvorligt, så undgår du ikke blot at skade dine folk, men du får også en bedre forretning som en sidegevinst.

Interesserer du dig for HSE, er du også interesseret i dine arbejdsprocesser, og netop fokus på arbejdsprocesserne giver større effektivitet. At arbejde med sikkerhed går 360 grader rundt om en virksomhed,” slutter han.

Sikkerheden er bedre end på land

Ulykkesfrekvensen er markant lavere i offshore end ved at arbejde på land. Samtidig er det sikkerheds- og sundhedsmæssige niveau i den danske sokkel et af de højeste i Nordsøen.

Kilde: Energistyrelsens rapport om Danmarks olie og gasproduktion 2011.