Efterspørgslen efter olie stiger. Efterspørgslen efter gas stiger markant, og vedvarende energi vil i 2040 dække 19 procent af samlede energiefterspørgsel. Det er nogle af de overordnede konklusioner fra New Policies scenariet i World Energy Outlook 2014. Scenariet dækker både nuværende implementeret politik og politikker, der er besluttet men ikke nødvendigvis implementeret.

Behovet for olie en realitet
Olie er både nu og i 2040 den største enkeltstående energikilde. Efterspørgslen efter olie vil stige med 13 procent i perioden 2012-2040 – selvom oliens relative andel i det samlede energimix falde fra 31 procent i 2012 til 26 procent i 2040.

”Det er en realitet, at der fremover er et stort behov for olie – også i Danmark, selvom vores forbrug er faldende. I 2040 vil olie stadig være den største energikilde – derfor skal vi selvfølgelig udnytte det potentiale, vi har i Nordsøen”, siger Martin Næsby.

Efterspørgslen efter gas markant stigende
Efterspørgslen efter gas stiger markant frem mod 2040.  I 2040 vil efterspørgslen være steget med 57 procent fra udgangspunktet i 2012 og gassen vil samtidig udgøre 24 procent af det samlede energimix mod 21 procent i 2012.
Kilde: World Energy Outlook 2014
http://www.iea.org/newsroomandevents/pressreleases/2014/november/signs-of-stress-must-not-be-ignored-iea-warns-in-its-new-world-energy-outlook.html