“Det er en vigtig milepæl for Hess i Danmark,” siger Anders Nymann, direktør i Hess Danmark. “Efter næsten 20 år i Danmark er vi stolte af endnu engang at have fundet en ny og unik mulighed for at øge produktionen fra det vanskelige felt, Syd Arne.”

“Ligesom andre aktører i olie- og gassektoren er Hess skuffet over den effekt, som den nye kulbrintebeskatning vil have på den fremtidige udvikling af olie- og gasområdet i Danmark. Vi er dog positivt indstillet overfor, at den politiske aftale giver mulighed for en licensforlængelse, da en licensforlængelse vil kunne tilskynde fremtidige investeringer i projekter på niveau med fase 3-udbygningen af Syd Arne-feltet.”

Syd Arne-feltet har været i produktion siden 1999. I 2010 annoncerede Hess, som operatør, sammen med partnerne på feltet, DONG Energy og Danoil, investeringen i fase 3-projektet – en nordlig udvidelse af feltet. Udbygningen af feltet omfatter to nye platforme, en rørledning og 11 nye brønde, hvoraf de syv er nye oliebrønde, der bliver understøttet af fire, nye vandinjektionsbrønde.

Hess er operatør på Syd Arne og ejer 61,5% af feltet. DONG Energy har 36,8% og Danoil besidder 1,7%.

Hess Corporation er et førende, globalt og uafhængigt energiselskab, der beskæftiger sig med efterforskning og produktion af råolie og naturgas. Mere information om Hess Corporation kan findes på www.hess.com.