Den 19. juli 2013 trådte EU’s direktiv i kraft om sikkerhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter (EU 2013/30). Direktivet medfører en række ændringer i de to primære love for olie- og gasproduktion (Offshore sikkerhedsloven og Havmiljøloven).

Olie Gas Danmark vil arbejde for, at der er klare rammevilkår for arbejdet med sikkerhed, sundhed og miljø offshore, så produktion af olie og gas kan ske sikkert og effektivt. Derfor er Olie Gas Danmark engageret i det lovforberedende arbejde gennem Offshore sikkerhedsrådet og dettes arbejdsgruppe og i dialog med Miljøstyrelsen gennem et nyoprettet samarbejdsforum. Vi har inviteret alle vore medlemmer til at deltage i dette omfattende arbejde gennem de etablerede arbejdsgrupper.

Der er lavet en ambitiøs tidsplan i Energistyrelsen, for at kunne implementere direktivet i dansk lovgivning inden 19. juli 2015, hvor lovændringer og justeringer af relevante bekendtgørelser skal være besluttede og iværksat.