Beskrivelsen har vi valgt at dele op i fire kapitler understøttet af en række illustrationer af de væsentligste analyser:

  • Kapitel 1: Den danske sokkel
  • Kapitel 2: Den danske olie- og gassektors samfundsmæssige betydning
  • Kapitel 3: Den danske olie- og gassektors forventede fremtidige aktivitet og betydning
  • Kapitel 4: Udnyttelse af potentialet på dansk sokkel

Analyseperioden er fastlagt til perioden 1992 til 2022, i og med at det var i begyndelsen af denne pe- riode, at udvindingen af olie og gas på den danske sokkel for alvor tog fart, og samtidig vurderes en fremskrivning på 10 år at repræsentere en periode med relativt robuste forventninger. På de områder, hvor det er relevant for beskrivelsen, er såvel den historiske som den fremtidige periode udvidet.

Beskrivelserne af den danske sokkel og fremskrivning af sektorens udvikling er baseret på Quartz+Co- analysemodeller med primære inputdata fra kilderne: Energistyrelsen, Wood Mackenzie, IHS Global Windows, The Rushmore Reviews, BP Statistical Review og BAFA (i relation til gasprisudvikling). I den forbindelse bør det fremhæves, at fremskrivninger på olieprisen er baseret på Energistyrelsens basis- scenarie, samt at forventede nedrivningsomkostninger på dansk sokkel er et Quartz+Co-estimat baseret på erfaringer fra Oil & Gas UK.

Analysemetoden til beregning af sektorens historiske direkte og indirekte effekt på beskæftigelse og bruttoværditilvækst er udviklet og valideret sammen med Copenhagen Economics, og primære input- data er leveret af Danmarks Statistik.

Undervejs i processen har der ligeledes været afholdt en række møder med fælles repræsentation fra brancheorganisationens medlemmer for at diskutere fremdriften og holde analyserne op imod aktørernes erfaringer.

Hele rapporten “Den danske olie- og gassektors udvikling og samfundsmæssige betydning” fra Quartz+Co. (pdf, 0.8 kb)