For generelle henvendelser info@oilgasdenmark.dk.

Martin Næsby   Esben Mortensen
 
Administrende Direktør   Underdirektør
Mail: martin.naesby@oilgasdenmark.dk   Mail: esben.mortensen@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1881   Telefon: +45 3841 1888
      Direkte: +45 2949 4575
         
         

Ulla Lena
 
Annette Hørlykke 
 
Kommunikationsdirektør   Regnskab, bogholderi
Mail: ulla.lena@oilgasdenmark.dk   Mail: finance@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1882   Telefon: +45 3841 1879
Direkte: +45 3148 1927      
         
         

Dorthe Heedegaard
  Jesper Sjørvad
 
Office Manager   HSE Expert
Mail: dorthe.heedegaard@oilgasdenmark.dk   Mail: jesper.sjoervad@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1883   Direkte: +45 5210 5201
Direkte: +45 2615 1034      
         
         

Ole Sidelmann Jørgensen
 
Mikkel-Emil Hansen
 
Senior Advisor   Communications Officer
Mail: ole.sidelmann@oilgasdenmark.dk   Mail: mikkel-emil.hansen@oilgasdenmark.dk
      Direkte: +45 6130 9367
       
       

Sune Krøger
 

   
Projekt Assistent    
Mail: sune.kroeger@oilgasdenmark.dk