Olie Gas Danmark er interesseorganisation for den danske olie- gasindustri og optræder som sådan på vegne af hele industrien overfor myndigheder og beslutningstagere. Det gælder både interessevaretagelse i helt konkrete sager, og mere generelt, at vi som industri skal positionere os i forhold til det politiske og organisatoriske landskab. Arbejdet i Olie Gas Danmark er først og fremmest drevet gennem Olie Gas Danmarks bestyrelse og foreningens komitearbejde og spænder fagligt vidt fra økonomi, klima og miljø til sikkerhed på arbejdspladsen og adgang til kvalificeret arbejdskraft.   

Vi er det naturlige samlingssted for industriens virksomheder. Gennem Olie Gas Danmark drives et antal komiteer, subkomiteer og arbejdsgrupper inden for områderne klima, HSE og Skills & Capabilities samt stabsfunktionerne kommunikation og public affairs. Gennem de forskellige komiteer og netværk har medlemmer adgang til at deltage i udformningen af Olie Gas Danmarks arbejde – eller til at deltage i et af de mange vidensdelingsfora, som foreningen tilbyder. Der er fortsat et betydeligt potentiale i Nordsøen, som kan komme såvel industriens virksomheder som det danske samfund til gode. Kun sammen kan vi realisere det potentiale.  

Se foreningens vedtægter her.
Se hvem der er medlem af foreningen her.
Se medlemskontingentet her.

Ønsker du at blive medlem af Olie Gas Danmark? Så udfyld vores indmeldelsesblanket og send den til info@oilgasdenmark.dk.