”Olie Gas Danmark er tilfredse med den interesse der er indmeldt for nye licenser til at efterforske olie i Nordsøen. Efterforskning er en afgørende løftestang, hvis vi skal have indfriet potentialet i Nordsøen. Vi har aktivt støttet Energistyrelsen i bestræbelserne på at skabe interesse for 7. udbudsrunde.

Uanset omfanget af de efterforskningsaktiviteter, der måtte komme i forlængelse af 7. udbudsrunde, kan efterforskning ikke stå alene. Hvis vi skal indfri Nordsøens potentiale, skal vi samtidig producere de marginale felter, både dem, som vi allerede i dag kender eksistensen af, og dem man fx finder som udløber af 7. runde – og vi skal have den generelle indvindingsgrad op.

Det er med andre ord ikke tilstrækkeligt at finde olien og gassen – felterne skal udvikles og olien skal produceres. Ellers skabes der ingen værdi – heller ikke for samfundet.

Derfor ser vi frem til det fortsatte samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet omkring en langsigtet strategi for realisering af potentialet i Nordsøen”, siger Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark

Læs regeringens kommissorium for den langsigtede strategi for Nordsøen.

Læs Potentialet i Nordsøen: Realisering gennem tre vækstmotorer

Læs Energistyrelsens pressemeddelelse om 7. udbudsrunde