Martin Lidegaard svarer på 5 centrale spørgsmål om branchens fremtid.

1. Olie- og gassektoren har enorm betydning for dansk økonomi. Den står for ni pct. af eksporten. Det er lige så meget som medicinalbranchen eller slagterisektoren. Mere end 15.000 mennesker arbejder i sektoren. Hvad mener du, at vi som samfund bør gøre for at sikre, at den succes fortsætter og udvikler sig?

Martin Lidegaard: Vi skal sørge for, at det fortsat er attraktivt at investere i efterforskning og indvinding af olie og gas i Danmark. I de kommende fem år forventer vi investeringer på 44 mia. kr. i Nordsøen, så der er baggrund for optimistiske toner. Der kan fortsat findes nye olie- og gasfelter i Danmark, og vi er ved at forberede den 7. udbudsrunde for nye olie- og gastilladelser i Nordsøen. Runden vil forhåbentligt kaste flere aktiviteter af sig.

2. Danmark er i gang med at omstille til et energi og transportsystem baseret på vedvarende energi. Omstillingen skal  gennemføres over de næste 40 år. Hvilken rolle ser du for de mange små og store virksomheder i den danske olie- og gassektor i forbindelse med den grønne omstilling?

Martin Lidegaard: Den danske olie- og gasproduktion vil fortsætte i mange år endnu, og vi har mange dygtige selskaber, som i bred forstand leverer til olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen. Selskaberne skal følge med og sikre udviklingen af nye og energieffektive løsninger til såvel aktiviteterne i Nordsøen som i resten af ”energiverdenen” – så vil de også kunne klare sig i fremtiden.

3. Olie- og gasbranchen har gode muligheder for at høste synergier med andre offshorebrancher, ikke mindst produktion af vindenergi og transmission af el til havs. Derfor er der fra flere sider blevet talt om værdien af en national offshorestrategi, der samler alle dele af dansk erhvervsliv, der er engageret i offshore. Hvordan ser du perspektivet for, at Danmark får en national offshorestrategi, og hvad bør en sådan strategi efter din mening indeholde?

Martin Lidegaard: Der har allerede været store synergieffekter imellem olie- og gassektoren og offshore vindindustrien, især i startfasen for udvikling og opstilling af offshore havmøller. Der vil fortsat være synergieffekter, men i de seneste år er der sket en professionalisering af offshore-vindindustrien, hvor der i stigende grad er udviklet tekniskeløsninger, der er skræddersyet til netop offshorevindindustrien, f.eks. transport- og installationsfartøjer.

Derfor er der behov for at kigge nærmere på, om og hvordan vi kan høste yderligere ved at fokusere på synergierne mellem de forskellige offshorebrancher. Min forgænger som minister satte et skib i søen omkring en samlet dansk olie- og gasstrategi. I løbet af efteråret håber jeg at kunne se på den sag igen.

4. Hele den danske olie- og gassektor er nu samlet i brancheorganisationen Olie Gas Danmark. Dermed er grundlaget skabt for en styrket dialog og samarbejde mellem virksomhederne og resten af det danske samfund om nogle af de store udfordringer for dansk olie og gas, herunder fortsat værdiskabelse i Nordsøen, arbejdspladser, uddannelse og forskning. Hvis du skal pege på et eller to områder, hvor både virksomhederne og det danske samfund ville drage nytte af tættere dialog og samarbejde, hvad vil det da være?

Martin Lidegaard: Det er positivt, at der nu er skabt grobund for dialog mellem de forskellige aktører i den danske olie- og gasbranche fra olieselskaber over rådgivere til leverandører. Det nye samarbejde kan forhåbentlig være med til at sætte fokus på nogle af de udfordringer, vi står overfor i Nordsøen. Det kunne eksempelvis være på energieffektivitet og på uddannelsesområdet,  hvor branchen efterlyser flere kvalificerede hænder. Her skal alle parter løfte.

5. Ser vi bare 20 år tilbage, var vi kun i stand til at hente 14 pct. af olien i Nordsøen. I dag er det 26 pct. For hvert procentpoint dygtigere, den danske oliebranche bliver, lægger vi mere end 50 mia. kr. til den produktionsværdi, der bliver skabt i Nordsøen. Olie Gas Danmark vil arbejde for at samle alle relevante parter om fortsat innovation og teknologiudvikling med den fælles vision at øge indvindingsprocenten endnu mere. Hvilke muligheder ser du for, at staten kan være en partner i dette arbejde?

Martin Lidegaard: Det statsejede Nordsøfonden er netop indtrådt som partner i DUC med 20 pct., og de deltager i alle nye olie- og gastilladelser som kommerciel partner. Jeg forventer, at Nordsøfonden vil spille en indflydelsesrig rolle sammen med de andre aktører i Nordsøen for at øge indvindingen af olie gennem udvikling og anvendelse af ny teknologi.

Martin Lidegaard
Klima-, energi-, og bygningsminister.