Da Mark Twain så sin nekrolog i en avis, telegraferede han kortfattet: ”Rygterne om min død er stærkt overdrevne”. Den danske olie- og gasbranche kan sige noget tilsvarende til dem, som måske tror, at Nordsøen snart er tømt for de olie- og gasreserver, som har bidraget til dansk velfærd i over 40 år.

Den danske sokkel er moden. Det betyder, at størstedelen af olien fra de kendte felter allerede er produceret. Der står derfor ikke et norsk olieeventyr og venter i horisonten. Men selvom den danske produktion toppede for snart ti år siden og nu er for nedadgående, er der under incitamentsskabende rammevilkår og en langsigtet strategi med fokus på ny teknologi og feltudbygninger udsigt til produktion og velfærd fra Nordsøen i mange år frem.

De positive fremtidsudsigter bekræftes af de unge, der har valgt en karriere i olie- og gasbranchen.

”Der er rigelige reserver af olie og gas til min karriere,” fastslår 23-årige Birgit Haastrup i dette magasin. Hun bliver færdig næste sommer med en kandidatgrad som ingeniør i olie- og gasteknologi på Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Og det er blandt andet netop studerende som Birgit Haastrup, der er brug for, hvis Nordsøens potentiale skal udnyttes fuldt ud. For olie- og gasbranchen mangler højt kvalificeret arbejdskraft.

Fire årtier med olie
De fire årtier med olie- og gasproduktion i Danmark har haft stor betydning for det danske samfund. Den første olie blev produceret i 1972, og i 1990 oversteg olie- og gasproduktionen for første gang det samlede energiforbrug og gjorde Danmark til nettoeksportør af energi. Den danske olie og gas har samlet set givet staten en indtægt på mere end 325 mia. kr. Dertil kommer, at 15.000 mennesker er ansat i sektoren, og at eksporten af olie og gas alene repræsenterer 9 pct. af den samlede danske eksport, svarerende til en værdi på 48 mia. kr.

Ingen anden sektor i Danmark betaler mere i skatter og afgifter end olie- og gassektoren, og med 25,2 mia. kr. i 2012 er skatteindtægterne fra den danske olie og gasproduktion afgørende for dansk økonomi. Det svarer næsten til prisen på en Øresundsbro med landanlæg eller til statens samlede udgifter til de videregående uddannelser.

Krav til fremtiden
Ud over incitamentsskabende økonomiske rammevilkår, som er afgørende for at tiltrække investeringer i den danske undergrund, er teknologiudvikling og en koordineret, langsigtet handlingsplan for Nordsøen afgørende faktorer for, at olien og gassen fortsat kan strømme ind. Regeringen har meldt ud, at indvindingsgraden skal op, og at forskning er nøglen.

”Der er behov for forskning i metoder, som gør det muligt at producere en større del af den olie, som findes i de tætte kalkfelter,” siger klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard i dette magasin.

Olieselskaberne har gennem årene udviklet teknologien, så indvindingsgraden er øget fra 14 pct. i 1990 til 27 pct. i 2011. Mange mener, at den kan komme endnu højere op.

”Olie Gas Danmark kan sætte sig strategiske mål, der i hvert fald er højere end 27 pct. Men to ting driver, hvor højt vi kan komme op: Teknologi og økonomi. Her kan det nye forskningscenter spille en rolle,” fastslår den nye formand for Olie Gas Danmark, Troels Albrechtsen, i et interview her i magasinet.

Direktør i Olie Gas Danmark Martin Næsby mener, at en langsigtet og koordineret handlingsplan for Nordsøen med fokus på efterforskning, marginale felter og øget indvindingsgrad er vigtige elementer, hvis man skal udnytte Nordsøens potentiale fuldt ud.

Stor værdi
Lykkes det at få indvindingsgraden op, vil det være en stor gevinst for samfundet. For selvom fremtidens olieindvinding i Danmark vil ske fra mindre felter, hvor olien måske oven i købet er svært tilgængelig og dermed dyrere at få op, repræsenterer hvert procentpoint i forøgelse af indvindingsgraden en produktionsværdi på mere end 50 mia. kr., hvis olieprisen bliver på det nuværende niveau. Energistyrelsen vurderer selv, at hvis man blot realiserer halvdelen af det yderligere olie- og gaspotentiale, man i dag mener, det er realistisk at få op fra Nordsøen, giver det staten en merindtægt på 5. mia. kr. om året frem til 2042 og 5000 arbejdspladser.

Syvende udbudsrunde
Branchen venter lige nu på, hvilke vilkår og muligheder den såkaldte syvende udbudsrunde byder på i Nordsøen. Det er syv år siden sidste udbudsrunde.

I sjette udbudsrunde i 2006 blev i alt 14 licenser tildelt, og erfaringerne fra de licenser kan måske give et fingerpeg om mulighederne i den kommende udbudsrunde. Sjette udbudsrunde har skabt stor efterforskningsaktivitet, som har ført til nye olie- og gasfund.

En endelig dato for lancering af den syvende udbudsrunde afventer ifølge Energistyrelsen blandt andet nogle miljøvurderinger, men ventes fortsat at gå i gang i 2013.