Energistyrelsen sætter 8. udbudsrunde i Nordsøen i gang

Frem til 1. februar 2019 kan interesserede olie- og gasselskaber ansøge Energistyrelsen om tilladelse til nye olie- og gaskoncessioner i Nordsøen. Vilkårene for tilladelserne kan ses her. Energistyrelsen beskriver den danske Nordsø som et modent produktionsområde med veludbygget infrastruktur, og styrelsen har vurderet, at der stadigvæk er større mængder olie og gas tilbage at finde i den danske Nordsø.

Olie Gas Danmark hilser den nye udbudsrunde velkommen:

”Det er en klar fordel med hyppigere udbudsrunder, end vi tidligere har set. Parallelt med den grønne omstilling har vi brug for olie og gas i mange år endnu, og det vil være en meget stor fordel for Danmark, at vi i den periode kan være selvforsynende”, siger Martin Næsby, som dog også peger på, at udbudsrunder ikke gør det alene.

”Vi har set i Nordsøstrategien, at der er et potentiale på ca. 3 mia. tønder i Nordsøen. En stor del heraf er efterforskningspotentiale. For at nye projekter skal kunne realiseres og skabe værdi for Danmark, skal de være attraktive for både staten og for selskaberne, som skal foretage meget store og langsigtede investeringer, før olien kan produceres. Vi ser frem til, om de nødvendige investeringer vil blive foretaget”.

6. udbudsrunde blev gennemført i 2006. 7. udbudsrunde blev afsluttet i 2016 og medførte 16 nye licenser. Der er foreløbig ikke blevet produceret olie fra fund, der blev gjort i forbindelse med 6. eller 7. runde.