Selvom verden er i en omstilling hen imod mere vedvarende energi, er der brug for olie og gas mange år frem både i Danmark og globalt. Derfor er det en kæmpe fordel for Danmark at producere den olie, vi har i Nordsøen, mener branchedirektøren.

På trods af at der i disse år tales mest om vind og solceller, dækkes verdens energiforbrug i altovervejende grad fortsat af olie og gas – og den tendens vil være den samme mange år frem. IEA – det Internationale Energiagentur – forventer samlet set kun en svagt faldende efterspørgsel efter olie og gas frem mod 2040. Hvor olien og gassen i dag udgør 31,1 og 21,4pct. af det globale energimiks, estimerer IEA de tal til at være 26,4 og 23,6 og i 2040. I Danmark ses samme tendens. Energistyrelsen estimerer en næsten konstant efterspørgsel efter olie og gas de kommende ti år. I dag dækkes 37 og 18 pct. af det danske energiforbrug af henholdsvis olie og gas, og i 2025 år vil de tal ifølge Energistyrelsen være 37,1 og 13,9. Så selvom vi er i en omstilling vil der være behov for olie og gas mange år frem.

Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark, forklarer:

”Man kan godt få det indtryk af det store fokus på den vedvarende energi, at den fuldstændige grønne omstilling er lige om hjørnet. Men realiteten er, at omstillingen af energisystemet er en stor og kompleks udfordring, som vil tage tid. Jeg tror, at mange ville blive overraskede over at høre, at det i dag kun er 4 pct. af verdens samlede energiforbrug, der dækkes af vedvarende energikilder som f.eks. vind. Og i 2040 estimerer IEA andelen til at udgøre 8 pct. Det er vigtig for mig at sige, at vi ikke er i opposition til den grønne omstilling. Vi skal selvfølgelig også satse på grøn energi. Men det er bare et faktum, at verden langt ud i fremtiden vil have brug for både olie og gas og vedvarende energikilder. Dette ikke mindst fordi verdens befolkning vokser fra syv til ni milliarder over de næste årtier, som alle vil efterspørge mere og andre former for energi, end den grønne energi kan levere. Så der vil i mange årtier frem være et marked både for Danmarks grønne teknologi og for vores olie og gas,” siger Martin Næsby.

 

Skatteindtægter, forsyningssikkerhed og arbejdspladser

Der er blevet produceret olie og gas fra Nordsøen siden 1972. I dag produceres der fra 19 felter i Nordsøen, og Danmark har været selvforsynende med olie og gas siden 1993 – som det eneste land i EU. Samtidig har industrien givet mere end 400 mia. kr. i direkte skatteindtægter de sidste fem årtier. Fordi vi som samfund har brug for olie og gas som energikilde i mange år frem, mener Martin Næsby, at det er fordelagtigt for Danmark, at vi producerer de ressourcer, vi har i vores egen undergrund.

”Så længe der er brug for olie og gas, er det en kæmpe fordel for Danmark at producere de ressourcer, vi har i Nordsøen. Én fordel er selvfølgelig det store skattebidrag men værdien fra Nordsøen skal måles på andet og mere end skattekroner – for eksempel forsyningssikkerhed. Vi taler ikke ret meget om forsyningssikkerhed i Danmark – måske fordi vi netop er selvforsynende. Men vi skal ikke længere end fire årtier tilbage, hvor vi havde bilfri søndage, fordi en krise i Mellemøsten medførte, at OPEC-landene med meget kort varsel valgte at sætte produktionen ned og priserne op. Energi er den kritiske livsnerve i ethvert samfund, og der er gennem historien set et utal af eksempler på, hvordan energiforsyning kan være afgørende i politiske sammenhænge. Det er helt åbenlyst en fordel for et land at være uafhængigt i det spil og råde over egne energikilder, som vi gør i Danmark,” siger Martin Næsby og peger på arbejdspladser som den tredje store værdiskaber.

”35.000 arbejdspladser er afhængige af den danske olieindustri – og rigtig mange af dem, befinder sig uden for de store byområder. Når man tænker på, hvor meget man fra politisk side gør for at skabe vækst og arbejdspladser i hele landet, så har vi her at gøre med en industri, som på almindelige markedsbetingelser skaber den ønskede udvikling. Mest markant selvfølgelig i Esbjerg-området – men der er også olie- og gasklynger andre steder – f.eks. i Nordjylland. Hvert tiende job i Esbjerg er afhængigt af oliebranchen – lige fra ingeniøren, som designer platforme, til taxachaufføren og hotelreceptionisten, som for manges vedkommende har arbejde, fordi oliebranchen skaber høj aktivitet i byen. Derfor er det selvfølgelig også ekstremt sårbart netop nu, hvor branchen er under hårdt pres, og vi ser investeringerne falde markant og arbejdspladser forsvinder,” siger Martin Næsby.

 

Virksomhederne skal have et afkast

Man skal ikke have læst mange nyheder for at vide, at oliebranchen globalt er presset. Det bratte og efterhånden langvarige prisfald på olien har udfordret mange virksomheder, og projekter bliver udskudt eller helt aflyst. Den tendens har man også set i Danmark – og det gjorde man allerede inden olieprisens fald, forklarer Martin Næsby.

”Der er ingen tvivl om, at Nordsøen er under pres – og det er ikke kun på grund af den aktuelle lave oliepris. Det er mere strukturelt, og vi så allerede forud for prisfaldet produktionen falde og nye investeringer udeblive. Når det sker, er det et udtryk for, at virksomhederne ikke forventer at kunne tjene penge på projekterne. Man kan sige, at forretningsgrundlaget er blevet for spinkelt i den danske del af Nordsøen – og det har ikke meget at gøre med den nuværende lave oliepris. Olieprisen på investeringstidspunktet er ikke altafgørende for en investeringsbeslutning. Det er meget langsigtede investeringer – og selv store udsving i olieprisen regnes derfor med ind i overvejelserne. Mere afgørende er de rammevilkår, virksomhederne opererer under. Og lige nu er der behov for incitamenter til at fremme investeringerne. Olieselskaber skal jo som alle andre kommercielle virksomheder have et afkast på de investeringer, de foretager,” siger Martin Næsby, som derfor håber på, at virksomhederne snart får incitament til at investere.

Fortsat meget olie i Nordsøen

Der mangler ikke olie i Nordsøen. Tidligere undersøgelser har peget på et fortsat meget stort potentiale af olie og gas i Nordsøen, og når Nordsøstrategien inden længe offentliggøres, er Martin Næsby overbevist om, at den vil pege i retning af samme konklusion.

”Vi ved jo, at der fortsat er meget olie og gas tilbage i Nordsøen. Der er både de marginale oliefelter, vi allerede har fundet, men som det på de nuværende vilkår ikke kan betale sig at producere. Derudover er der den gevinst, der er i at få indvindingsgraden op fra den nuværende 27 pct. Selv et enkelt procentpoint har en høj værdi. Endelig er der den olie, som vi ikke har fundet endnu. Alt det tilsammen repræsenterer stor værdi for Danmark. Så det er mit håb, at når Nordsøstrategien afsluttes, så bliver der både fra regeringens og industriens side lagt kræfter i at finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan indfri den store værdi, som ligger ude i Nordsøen,” afslutter han.