”Vi har bekræftet, at udskiftning af kul med gas er et afgørende skridt for at dæmpe klimaforandringerne”, siger Katsumasa Tanaka, seniorforsker på National Institute for Environmental Studies i Japan, om sit nyeste forskningsprojekt.

Der ikke altid været enighed om klimaforbedringerne ved substitution af kul med naturgas. Det hænger blandt andet sammen med, at de påvirker klimaet forskelligt, og derfor ikke umiddelbart kan sammenlignes. Tanaka mener, at tvivlen omkring gas versus kul er opstået, fordi tidligere studier har overset en vigtig faktor – tid. ”CO2 kan forblive i atmosfæren i meget lang tid, i århundreder og årtusinder, mens metan kun er der kortvarigt, i årtier. Hvis der derfor lækkes metan fra naturgas, er det hele væk om 100 år. Men når man udleder CO2, vil mere end 40 pct. stadig være i atmosfæren efter 100 år”, siger han og vurderer hvordan det vil påvirke klimaet: ”Resultatet er, at hvis man sammenligner klimapåvirkningen fra den samme mængde CO2 og metan udledt til atmosfæren, er metan mere potent på kort sigt, men CO2 bliver mere vigtig på længere sigt.”

Man skal se naturgas som en overgangsløsning. ”Set fra et overordnet perspektiv på Parisaftalen, er naturgas ikke en endelig løsning til substitution af kul. Derimod er det en overgangssubstitut for kul, før mindre CO2-intensive teknologier som CCS og vedvarende energi bliver mere tilgængelige.” afslutter han. •

Du kan læse hele historien i vores årsmagasin her.

Af Ulla Lena & Sune Krøger