En deltager på årets sikkerhedskonference i Esbjerg afbrød ordstyreren Tim Marshs indledende bemærkninger for at gøre opmærksom på en lille sikkerhedsdetalje, som kunne få ubehagelige konsekvenser, når man går rundt på en scenekant.

ermed blev tonen sat for den ottende ”Annual Offshore Safety Conference”, som i år havde tiltrukket 370 deltagere fra offshore-industrien, offentlige myndigheder og uddannelsessteder til Musikhuset i Esbjerg.

Temaet for 2014-konferencen var ”Safety comes from within” og en af de gennemgående konklusioner fra indlægsholderne var, at man skal have modet til stoppe arbejdet, hvis man opdager en farlig situation. Det kan være en lille ting som et løst snørebånd, men det kan også være manglende sikkerhedsudstyr, bevidste eller ubevidste brud på sikkerhedsregler eller en potentielt farlig arbejdsopgave. Alle ansatte uanset titel skal have modet til at sige ”Stop – lad os tænke os om en ekstra gang, før vi går i gang”.
Det handler om, at den enkelte skal turde tage ansvaret på sig og sige stop – også selvom en ansat skal sige det til direktøren.

Sikkerhed er ikke noget som chefer og ledere blot skal instruere ansatte i med sikkerhedsvideoer og brochurer. Sikkerhed på arbejdspladsen skal skabes i partnerskab mellem alle.

”Når det kommer til sikkerhed, så er mennesker ikke problemet – mennesker er løsningen,” siger formanden for HSE Komiteen under Olie Gas Danmark, Finn Primdahl Brodersen, der er Head of QHSE & Regulatory Affairs hos DONG E&P.

For dem der måtte argumentere, at sikkerhed er en udgift og et fordyrende led, var der et klart budskab om at øget sikkerhed også øger effektiviteten og overskuddet.

Racerløb – sikrere og hurtigere
Et eksempel på, at sikkerhed giver bedre præstationer, kommer fra en helt anden side, som både er dyr, farlig og meget konkurrencepræget – Formel 1 racerløb.

Mark Gallagher har erfaring fra flere Formel 1 hold og har set konsekvensen af en sport, hvor man havde nogle meget stærke personligheder, hvoraf nogen gerne tog chancer og som kørte i ekstremt hurtige biler, der tidligere ikke ydede den store beskyttelse i tilfælde af ulykker.
Vendepunktet for sporten kom i maj 1994, hvor både den østrigske Roland Ratzenberger og brasilianeren Ayrton Senna omkom ved San Marino Grand Prix.

”Efter ulykken blev det målet at få ulykkerne ned på nul. Jeg tænkte, at det var et flot mål, men jeg troede ikke på det, for ulykker ville ske,” siger Mark Gallagher, der i dag har en helt anden opfattelse.
11 Formel 1 hold besluttede sig for at arbejde sammen for at nå målet om nul dødsulykker og nu, 20 år senere uden dødsulykker, har de kunnet se resultatet af deres anstrengelser.

Sikkerheden fik 1. prioritet – selv over hastighed og ”to finish first – first you have to finish” blev et motto.

Mark Gallagher siger, at udover mere sikre biler er det også vigtigt at have en kultur på holdet, hvor man ikke giver hinanden skylden.

”Den højere sikkerhed betød ikke dårligere resultater,” siger Formel 1-chefen og giver et eksempel med de vigtige pit-stop under et løb.

Der er typisk 22 personer, der skal arbejde sammen under et pit-stop, hvor der skal skiftes hjul. Tidligere tog det 6-8 sekunder og det føltes hurtigt, men for Red Bull-holdet er det efter lang tids træning nu lykkedes at få et pit-stop ned på 1,96 sekund. Ser man det på video, skal man se det i langsom gengivelse for overhovedet at se, at dækkene bliver skiftet.

”Jagten på resultater og sikkerhed kan gå hånd i hånd – de kan hjælpe hinanden,” siger Mark Gallagher.

Sikker hjem hver dag
Det er godt at få inspiration fra andre brancher og sikkerhedsfolkene fra offshore-branchen kan også lære om at forandre en sikkerhedskultur fra det britiske svar på Banedanmark – Network Rail, hvor chefen for forandring af sikkerhedskulturen, Emma Head har meget at gøre.

Network Rail har 35.000 ansatte og 17.000 ansatte hos leverandørerne, og frem til 2010 havde man slet ikke en sikkerhedskultur. I 2004 var der 13 dødsulykker og det skulle ændres.

”Vores udstyr på banerne er så gammelt, at det eneste vi kan arbejde med er, at sikkerhed skal komme indefra,” siger Emma Head, med en henvisning til temaet for årets sikkerhedskonference.

”Traditionelt stolede lederne ikke på de ansatte og de ansatte stolede ikke på lederne. Det blev ændret i samarbejde med fagforeningerne, så alle var med,” siger hun.

”Vi skal lære af ulykker, så de ikke gentages,” siger Emma Head, der blandt andet måtte gøre op med en ordning, hvor man risikerede at miste sin lønbonus, hvis man indberettede en fejl. For at rette op på det, har man indført en telefonlinje til at indberette farlige situationer og fejl.
Øvelsen har også været at brede budskabet ud til alle ansatte.

Network Rail havde en dødsulykke i januar 2014 og læren af denne blev vist til alle, så man kunne lære af den.

”Det var meget effektfuldt,” siger Emma Head, som oplyser, at deres nye motto er ”Everyone Home Safe Every Day”.

Som et led i den nye sikkerhedspolitik har man blandt andet lavet 11 ufravigelige regler, som alle skal overholde. Det er blandt andet, at man skal bruge sikkerhedssele og ikke tale i mobil under kørsel.

Stop chefen
Ben Ring, Vice President Denmark, Upstream International Shell, stod overfor en kæmpe opgave, da Shell skulle opbygge anlægget Pearl GTL i Qatar. Man skulle samle 42.000 ansatte i en nybygget by og der skulle foretages 10.000 transporter hver dag for at få folk til og fra arbejde.

”Vi kunne forudse, at 25 mennesker ville miste livet og det var uacceptabelt,” siger Ben Ring.

Man havde en sikkerhedspolitik, men alligevel skete der en ulykke, hvor en mand mistede en arm.

”Det var første gang jeg mødte konsekvensen af mit sikkerhedsarbejde. Ingen greb ind før ulykken skete, så vi undersøgte det. Vi fandt ikke helt ud af, hvorfor det skete, men han var godt klar over, at han lavede noget forkert – alligevel gjorde han det, fordi han fik besked på det,” siger Ben Ring, der indså, at man var nødt til at skifte kurs.

”Det er ikke nok at vide, hvor du vil hen – du skal vide, hvordan du kommer derhen. Folk skulle flyttes fra bare at følge reglerne til at tage ansvar for at komme sikre hjem,” siger han.

Man satte et kæmpe træningsprogram i gang og man gav blandt andet de ansatte en direkte linje til chefen. Man satte hans mobilnummer op på opslagstavlen og han fik derefter beskeden ind i weekenderne.

”Det var meget virkningsfuldt at etablere denne kanal direkte fra de ansatte til ledelsen,” fortæller Ben Ring.

Man analyserede også årsagen til ulykker og fandt ud af at 80 pct. af alle ulykker skyldtes 12 forskellige ting, som så blev brugt til regler for ”Life Saving Rules”. Kunne man ikke følge dem, skulle man heller ikke arbejde for Shell.

Og sikkerhedskulturen kom i mål:
”En ansat smed mig ud af et kontrolrum, fordi jeg ikke havde sikkerhedsbriller på. Først tænkte jeg på at sige: ”Ved du ikke, hvem jeg er?”, men så tænkte jeg straks efter, at planen var lykkedes. En ansat turde sige stop til en chef,” fortæller Ben Ring.

Glade ansatte øger produktiviteten
At have det godt på ens arbejde handler ikke kun om at undgå ulykker. Hvis man er glad og tilfreds på sit arbejde, udfører man det også bedre. Et psykologisk velbefindende og produktivitet er ikke hinandens modsætninger – tværtimod.

Professor Ivan Robertson understreger, at mange undersøgelser bekræfter den påstand. F.eks. viste en undersøgelse af 39.000 ansatte, at hvis de havde det godt på deres arbejde, gavner det både produktiviteten og giver mere tilfredse kunder.

Årsagen er, at de ansatte med god psykologisk velbefindende på arbejdspladsen, blandt andet har bedre hukommelse, er mere motiverede, er mere fleksible, er mere positive overfor andre og er mere produktive. Som en ekstra bonus vil de sandsynligvis leve længere og være lykkeligere både på arbejdet og derhjemme.

At have det godt betyder ikke, at cheferne ikke må stille krav.
”Høje krav – bare ikke for høje – er sundt, fordi det giver folk mulighed for at opfylde dem,” siger Ivan Robertson, der tilføjer, at hvis presset er for lavt medfører det, at de ansatte bliver ”rustne” til deres job.

Ivan Robertsons analyser bliver understøttet af hans kollega psykologen Dominic Cooper, der har skrevet en Ph.d. i sikkerhed og som i dag driver en virksomhed med speciale i sikkerhed – BSMS Inc.

Dominic Cooper har fra sit lange virke en stribe råd til at øge sikkerheden. Han understreger, at arbejdet med øget sikkerhed skal ske i et tæt samarbejde mellem lederne og de ansatte. Den ene part kan ikke undvære den anden. Lederne skal have de ansatte med sig, så de ansatte melder tilbage og følger de regler, der bliver sat op. De ansatte kan heller ikke undvære lederne i sikkerhedsarbejdet, for lederne skal udstikke sikkerhedsreglerne og give de nødvendige ressourcer.

”Øget sikkerhed er en social aktivitet,” siger Dominic Cooper, der påpeger, at en ledelse med fokus på sikkerhed sammen med engagement fra de ansatte fører til mere sikre arbejdsmetoder og færre ulykker. Tilsammen fører det til øget effektivitet og produktivitet.