Regeringen har netop annonceret, at man nu sætter arbejdet med en langsigtet olie- og gasstrategi for Nordsøen i gang. Det vil ske i samarbejde med den danske olie- og gasbranche, og hilses velkomment.

”Vi er glade for regeringens udmelding om, at den nu igangsætter arbejdet med en langsigtet strategi for Nordsøen, og timingen er helt rigtig. Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen indbringer hvert år et anseeligt milliardbeløb til det danske samfund, og der er fortsat et stort potentiale. Men der er brug for nye initiativer for at sikre fortsat vækst i Nordsøen,” siger direktør Martin Næsby, direktør i Olie Gas Danmark.

Olie Gas Danmark præsenterede tidligere på året en analyse udarbejdet af konsulentvirksomheden Quartz+Co. Her vurderes det samlede potentiale i Nordsøen til 190 milliarder kroner alene i ekstra indtægter til statskassen.

Samtidig peger rapporten på tre vækstmotorer, som for alvor kan sætte skub i produktionen:

  • Øget efterforskning for at finde mere olie
  • Øget produktion fra marginale dvs. mindre og svært tilgængelige felter, som man hidtil ikke har udnyttet i Danmark
  • Udvikling af nye teknologier for at hæve indvindingsgraden dvs. hvor meget olie og gas, der kan hentes op af de enkelte felter.

”De tre vækstmotorer er efter vores opfattelse nøglen til vækst i Nordsøen. Derfor mener vi også, at regeringen gør ret i at pege på øget indvindingsgrad, udnyttelse af infrastruktur og adgang til kvalificeret arbejdskraft som nogle af de helt centrale elementer,” siger Martin Næsby.
”Med den proces, som regeringen har lagt op til, er vi overbeviste om, at vi både får et klart billede af de løftestænger, der kan gøre potentialet til virkelighed, og de udfordringer som vi i fællesskab må finde løsninger på,” slutter Martin Næsby.

Download hele pressemeddelelsen her.