1.400 millioner olietønder eller en mængde svarende til 40 procent af den samlede olie- og gasproduktion fra 1972 frem til i dag. Så meget ligger der i Nordsøen som en ekstra ressource, men væksten kommer ikke af sig selv. Både samfundet og sektoren selv skal tage affære nu. Det viser rapporten ”Potentialet i Nordsøen – Realisering gennem tre vækstmotorer”, som er udarbejdet af Quartz+Co. på foranledning af Olie Gas Danmark.

”Nordsøen har i årtier været med til at skabe velfærd, vækst og arbejdspladser. Nu viser vores rapport, at vi har mulighed for at hente en betydeligt større mængde olie og gas fra Nordsøen. Hvis vi tør tænke lidt anderledes og sætter ind med handling, så kan Nordsøen mange år frem i tiden fortsætte sit traditionelt høje bidrag til det danske samfund,” siger Martin Næsby, der er direktør i brancheforeningen Olie Gas Danmark.

TRE MOTORER TIL VÆKST
Tre motorer skal sætte gang i væksten i Nordsøen: Det er øget efterforskning for at finde mere olie; øget produktion fra marginale dvs. mindre og svært tilgængelige felter, som man hidtil ikke har udnyttet i Danmark; og endelig skal der arbejdes intensivt på at udvikle nye teknologier for at få mere end de forventede gennemsnitlige 28 procent af olien op.

Bliver der sat gang i de tre vækstmotorer, kan det betyde en ekstra indtægt til statskassen på 190 mia. kr., hvis halvdelen af potentialet realiseres.

Regeringen har annonceret, at man ønsker en langsigtet strategi for at optimere indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Olie Gas Danmark ser frem til at bidrage til strategidiskussionerne om Nordsøens fremtid. Timingen for strategiarbejdet er helt rigtig, mener Martin Næsby, fordi de afgørende beslutninger bliver taget inden for de næste få år:

”I løbet af en årrække vil nogle af de modne felter i Nordsøen nå et punkt, hvor det ikke længere er rentabelt at producere olie og gas, hvis der ikke tilføres nye aktiviteter. Derfor er det helt rigtigt set af Klima- og Energiministeren, at vi skal have denne strategidiskussion nu og ikke om fem eller ti år. Vi skal smede, mens jernet er varmt,” siger Martin Næsby.

Konkrete initiativer på bordet
Rapporten indeholder en række anbefalinger, som kan indgå i det kommende strategiarbejde. For eksempel peges der på, at måden, Danmark tildeler licenser til efterforskning i Nordsøen, kunne gøres mere smidig. Det kunne sætte gang i efterforskningsaktiviteten.

Der er også en række konkrete ideer til, hvordan olieselskaberne kan styrke samarbejdet internt i branchen. Det kan være med til at reducere omkostningerne ved at udvinde den resterende olie og gas. Endvidere peges på behovet for etablering af incitaments struktur.

”Rapporten har to budskaber til os: Omkostningerne skal ned, og incitamenterne skal være på plads, så det kan betale sig at investere. Rapporten peger på en række konkrete løftestænger for at kunne nå disse mål. Dem skal vi kigge nærmere på nu,” siger Martin Næsby.

Hent hele pressemeddelelsen her.