Mange virksomheder ønsker at sikre deres medarbejdere mod lange sygemeldinger på grund af ventetider i det offentlige sundhedssystem. Der kan være ventetider i forbindelse med operationer, undersøgelse hos speciallæge, røntgen- og/eller skanninger.

Med en sundhedsforsikring i Codan, er virksomhederne sikre på, at deres medarbejdere bliver behandlet hurtigt. Hurtigt tilbage til arbejdet, og hurtigt tilbage til det liv medarbejderen og dennes familie levede inden sygdommen eller skaden.

Forsikringen sikrer også, at medarbejderen ikke selv skal betale for behandling hos f.eks. fysioterapeut eller kiropraktor, og sikrer også, at medarbejderen ikke på grund af økonomi er nødt til at fravælge en nødvendig behandling hos en psykolog.

Hos Codan er virksomheden selv med til at sammensætte dækningens indhold samt hvilket serviceniveau, der ønskes i forbindelse med anmeldelse af skader.

En sundhedsforsikring hos Codan sikrer, at en medarbejder aldrig kommer til at vente mere end højst 10 arbejdsdage før undersøgelse og en eventuel behandling i gang.

Medlemmer af Olie Gas Danmark tilbydes en rabat på 10 %.

Læs mere om forsikringen her.

Kontakt Codan

Steen Borup
Assurandør
Tlf. 33 55 35 68
E-mail: STB@codan.dk