Olie- og gasindustrien repræsenterer ca. 15.000 danske arbejdspladser og en stor del af aktiviteterne foregår på havet. Det er derfor vigtigt, at industrien opererer under rammer og vilkår, som sikrer en minimal person- og miljørisiko. OGD har i år valgt at fokusere på hvordan branchen reguleres pa miljøområdet. Rapportens andet tema handler om boreaktiviteterne og den afledte påvirkning af miljøet. Alle operatorer (Maersk Olie og Gas A/S, DONG Energy Olie & Gas A/S, Hess Denmark ApS, Wintershall Noordzee B.V. og Dana Petroleum Denmark B.V.) har i 2014/2015 gennemfort boringer af efterforskningsbrønde eller nye produktionsbrønde. Boreaktiviteterne i Nordsoen påvirker miljøet, og derfor arbejder industrien tæt sammen med myndighederne om at begrænse miljøpåvirkningen.