Klima- Forsynings- og energiministeriet oplyser i en pressemeddelelse torsdag, at Total har trukket deres ansøgning til 8. udbudsrunde, og meddeler i den forbindelse, at de indkalder partierne bag Nordsøaftalen til politiske drøftelser for at sikre et bredt flertal om de fremtidige rammevilkår.

”Udmeldingen understreger behovet for stabile rammevilkår i en industri, som foretager investeringer i den størrelsesorden, som vi gør. Vi har forståelse for Regeringens behov for at få belyst forskellige forhold inden en afgørelse af 8. udbudsrunde, men det har samtidig skabt uklarhed for industrien og haft indvirkning på investeringer og udvikling. Jeg hæfter mig heldigvis også ved, at der nu indkaldes til forhandlinger, hvor der netop ligges vægt på  gode og stabile vilkår som sikre udvinding af det eksisterende potentiale, og ikke mindst de mange arbejdspladser der er i industrien. Vi har fortsat brug for olie og gas – og vi har brug for den danske olieindustri til at komme i mål med både kortsigtede reduktionsmål og på den lidt længere bane udvikling af CCS. Derfor skal vi hurtigst muligt have skabt klarhed”, siger Martin Næsby

Fristen for 8. udbudsrunde var tilbage i februar 2019, og siden da har licensrunden været genstand for stor politisk opmærksomhed. Regeringen har som begrundelse for udsættelsen sagt, at der var behov for at få belyst en række spørgsmål omkring bl.a. klimaeffekt og økonomi.

Læs Klimaministeriets pressemeddelelse https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2020/okt/skabelon-til-pm-og-nyheder-2