Vælger man at aflyse 8. udbudsrunde, vil det ikke få den gavnlige klimaeffekt, som nogle har argumenteret for. Tværtimod viser nye tal fra Copenhagen Economics, at et stop for nye licensrunder efter al sandsynlighed betyder en stigning i globale CO2 udledninger med op til 11.2 mio. tons CO2. Årsagen er, at Danmarks produktionsandel i global sammenhæng er for lille til at kunne påvirke markedsprisen. Derfor vil en dansk reduktion hurtigt erstattes af tilsvarende øget produktion i andre lande – som udleder mere CO2 i produktionen, end Danmark gør.
Samtidig viser tallene, at Danmark vil gå glip af op til 16 milliarder kroner i tabte skatteindtægter i perioden 2027-2042.

”Rapporten er en vigtig afklaring af, hvad det rent faktisk betyder, hvis man sætter en stopper for nye licensrunder til at efterforske og indvinde olie og gas i Nordsøen. Der er brug for olie og gas mange år endnu – det siger IEA, FN´s klimapanel og vores egne danske fremskrivninger. Så vi skal passe på, at vi ikke i vores iver efter at være grønne, kommer til at træffe beslutninger, som har den stikmodsatte effekt” siger Martin Næsby, adm. direktør i Olie Gas Danmark.

Læs rapporten her.