Den danske olieindustri er centreret i Esbjerg, hvor industrien som ringe i vandet skaber tusindvis af arbejdspladser og gør hvert tiende job afhængigt af den danske olieproduktion. Esbjerg havde været en anden by uden olien, siger Esbjergs borgmester Johnny Søttrup – og erhvervsdirektøren Tom Nielsen tør slet ikke tænke på, hvis det opsving, som alle går og venter på, udebliver.

15.000 mennesker arbejder med at indvinde den danske olie, og i alt er 35.000 arbejdspladser på den ene eller anden måde afhængige af den danske olieindustri. Det viser en analyse fra Damvad, som er udarbejdet for Olie Gas Danmark. Undersøgelsen viser også, at 45 pct. af alle olie- og gasjob er placeret i Region Syd, hvor Esbjerg som det absolutte centrum for olieindustrien har op imod hvert tiende job placeret.

 

damvad-engelsk-grafik

Olieindustriens mange afsmittende effekter

De tal overrasker på ingen måde Esbjergs borgmester Johnny Søttrup (V), som ikke lægger fingre imellem, når det handler om, hvad olien har betydet for byen.

”Tallene kommer ikke bag på mig. Olien har en helt uvurderlig betydning, og havde vi ikke haft den industri her i Esbjerg, så havde det jo været en helt anden by, jeg havde været borgmester for i de her mange år. Der ligger jo, når vi bare kigger på vores havn, mange tusinder arbejdspladser inden for olie og gas. Derudover har olieindustrien en lang lang række afsmittende effekter, lige fra hotelkapaciteten over detailhandel til underleverandørvirksomhed og servicevirksomhed. Den infrastruktur, Esbjerg har i dag, med motorvej helt ned til havnen og en stor velfungerende lufthavn med heliport, ville vi heller ikke have haft, hvis ikke det havde været for olie- og gasindustrien. Det tør jeg godt sige”.

Gode uddannelses- og jobmuligheder

Det er ikke kun i erhvervslivet, at olieindustrien sætter sine spor. Esbjerg har en lang række uddannelser i byen, som tæller både gymnasier, erhvervsuddannelser, erhvervsakademi, maskinmesterskole og hele to universiteter, fordi både Ålborg- og Syddansk Universitet har afdelinger i byen. Og det er der en grund til, siger Tom Nielsen, som er direktør i Esbjerg Erhvervsudvikling:

”Vi har mange uddannelser repræsenterede i Esbjerg, og vi har i omegnen af 6500 studerende på vores videregående uddannelsesinstitutioner. Det er selvfølgelig inden for de tekniske fag – men også inden for økonomi og merkantile og samfundsmæssige fag kan vi mærke, at der stor interesse for energi i bred forstand”, fortæller Tom Nielsen, og også Johnny Søttrup har et bud på, hvorfor der er så stor en tilgang til uddannelserne i Esbjerg.

”Jeg så en måling for nylig, som viste, at vi er en af de byer i landet, hvor graden af beskæftigelse, umiddelbart efter at man er færdig med din uddannelse, er højest. Det går vi selvfølgelig ud og bruger til at tiltrække nye studerende. Undersøgelsen viser, at har man en længerevarende videregående uddannelse, så får man job med det samme – og i øvrigt et vellønnet job. Også der har olien en enorm betydning for Esbjerg”.

Tør ikke tænke tanken – vi har meget at miste

Den lave oliepris og en generel opbremsning i antallet af nye investeringer i Nordsøen har fået markedet til at falde – og det mærker de også i Esbjerg, hvor både taxaselskaber og hoteller, som magasinet har talt med, melder om markant nedgang. Tom Nielsen ved det også.

”Taxachauffører ved om nogen, om det står godt eller ikke så godt til med oliesektoren. Det samme gør man inden for hotel og restaurationsbranchen. Jeg kører ikke tit i Taxa, men når jeg gør det, så spørger jeg altid chaufføren, hvordan det går. Det jeg hører nu, er, at de kører ikke så meget. Der ikke så mange gæster, fordi der ikke er så meget gang i olien,” siger Tom Nielsen som også siger, at selvom faldet i olieprisen denne gang har været langvarigt og hårdt ved branchen, så tror han på bedre tider.

”Vi har virkelig meget at miste, så jeg tør slet ikke tænke den tanke til ende, at det ikke sker,” slutter han.

Krisen får en ende

Borgmesteren tror fuldt og fast på bedre tider.

”Krisen får en ende. Jeg tror på, at vi får justeret nogle rammebetingelser, som er vigtige for, at folk fortsat vil investere derude. Vi skal ikke falde i den grøft og tro, at det kun har lokal og regional interesse. Det har jo også national interesse, fordi det er så mange milliarder. Hvis man ønsker, at der fortsat skal komme en lind strøm af indtægter, og hvis man skal fastholde de mange tusinde arbejdspladser – så er man simpelthen nødt til det”.