2021:

Høringssvar vedrørende EU’s strategi om reduktion af metanudledning.
14. januar 2021

2020:

Høringssvar vedrørende afgrænsningsrapporten til miljøvurdering af Danmarks havplan.
20. april 2020

2019:

Liste over kemikalier omfattet af praksisændringen for datakrav til surfaktanter.
19. November 2019

Høringssvar vedrørende udkast til første del af Danmarks Havstrategi II.
21. februar 2019

2018:

Vedrørende høring om udkast til bekendtgørelse om opkrævning af gebyr for sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.
10. oktober 2018

2017:

Høring over udkast til lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Strålebeskyttelsesloven).
26. oktober 2017

Høring vedrørende lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund (på engelsk)
16. august 2017

Høring vedrørende lov om ændring af kulbrinteskatteloven mm.
14. august 2017

2016:

Høring vedrørende ændringer i vejledning om miljøgodkendelse af virksomheder
30. august 2016

2015:

2014:

Høring over udkast til forslag til ændring af undergrundsloven
20. november 2014

Høringssvar til Danmarks høringssvar til kommissionens offentlige høring om CO2 lækage post 2020
2. september 2014

Bemærkninger til høring over udkast til forslag til ændring af offshoresikkerhedsloven, havmiljøloven og miljøskadeloven (gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)
26. august 2014

Høring af overvågningsprogram for Danmarks havstrategi
4. august 2014

Høring vedr. liste over sektorer og undersektorer, der anses for at være udsat for en signifikant risiko for CO2-lækage (carbon leakage), gældene for perioden 2015-19
24. juni 2014

Høring om udkast til forslag til lov om klimapolitisk redegørelser og fastsættelse af nationale klimamålsætninger (forslag til klimalov),
27. februar 2014

Kommissionens henstilling om minimumsprincipper for efterforskning og produktion af kulbrinter (såsom skifergas) ved hjælp af hydraulisk højvolumen-frakturering (fracking),
20. februar 2014

Udvikling af en model for en fremtidig struktur for natur- og miljølovgivningen.
19. februar 2014

Høring vedrørende forslag til program for ren luft i Europa,
7. februar 2014

2013:

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om indsendelse af oplysninger om indvinding (produktion) af kulbrinter fra Danmarks undergrund,
11. november 2013

Høringssvar vedrørende lovforslag til harmonisering af beskatning af kulbrinteindvinding,
5. november 2013

Høring af udkast til tre bekendtgørelser om olieberedskab,
28. oktober 2013