Herunder er der adgang til de retningslinjer der er fastlagt af Olie Gas Danmark om offshore olie og gas aktiviteter på dansk kontinentalsokkel.