”Vi har skrevet under på Parisaftalen og støtter EU’s klimamål, som blev defineret i løbet af det sidste årti”, siger den polske ambassadør i Danmark, Henryka Moscicka-Dendys. Polen har traditionelt fået næsten al sin energi fra kul, men en stor transition er undervejs: ”Modsat gængse opfattelser og stereotyper, så investerer Polen massivt i vedvarende energikilder, og i den polske regerings 2018 energistrategi forudses en stor forandring i energisammensætningen.”

Men hvordan kommer naturgas ind i billedet? Og hvorfor går man ikke direkte fra kul til vedvarende energikilder som sol og vind? “Lad os være ærlige. Med den nuværende teknologi er det ikke muligt bare at overgå til grøn energi og skifte vores energisystem fra kul direkte til vedvarende energikilder.”, forklarer Henryka Moscicka-Dendys og siger at, ”Gas og vedvarende energi går hånd i hånd. Sammenlignet med kul udleder gas 60 pct. mindre CO2. Gas er en fleksibel løsning i byområder, og kan også spille en stor rolle i transportsektoren”, siger hun og forklarer, at naturgassen skal komme fra Polen selv og fra Norge og måske også Danmark gennem Baltic Pipe, et gasnet som går gennem Nordsøen via Danmark til Polen.

På spørgsmålet om, hvad transitionen betyder for den polske økonomi understreger ambassadøren, at det er vigtigt, at man gennemfører transitionen i et realistisk tempo, ”for at implementere en energitransition så omfattende, må vi transformere ikke bare vores energisektor men hele vores økonomi. Den udfordring gælder ikke bare Polen, men for en række lande globalt. Klimaforandringer er en global udfordring, derfor kan vi ikke risikere at miste lande, som forpligter sig til at bekæmpe dem. Derfor må ændringerne være evolutionære og ikke revolutionære.”, siger hun.•

Af Ulla Lena