Dansk erhvervsliv er udfordret med udbruddet af COVID-19. I Olie Gas Danmark har vi igangsat en række initiativer som kan være af interesse for jeres virksomhed.

Initiativerne inkluderer bl.a.

  • Der er nedsat en COVID-19 koordinationsgruppe som drøfter industriens udfordringer, herunder samarbejde med Energistyrelsen i regi af NOST (National Operative Stab). NOST ledes af Rigspolitiet, ligesom Beredskabsstyrelsen og forskellige ministerier m.fl deltager. Vi drøfter her kritisk evakuering, test af personel mv. Vi vil løbende underrette om dette arbejde. Alle interesserede virksomheder kan deltage i denne gruppe.
  • Sikring af forlængelse af gyldighed for bevis for grundlæggende sikkerhedstræning. Olie Gas Danmark har etableret mulighed for forlængelse i samarbejde med arbejdstagere og Arbejdstilsynet.
  • Sikring af forlængelse af gyldighed af dansk offshore medical certificate i samråd med arbejdstagerne. 
  • Mulighed for online opkvalificering af faglærte og ufaglærte med økonomisk støtte fra staten og kompetencefonde.
  • Der er igangsat dialog med brancheforeninger rundt om Nordsøen til drøftelse og implementering af industri- og myndighedsinitiativer.

Regeringen har sat en række initiativer i værk, som kan være relevante for jeres virksomhed. Initiativerne og de sundhedsfaglige anbefalinger er mange, og det kan derfor være svært at finde rundt i dem. Vi har derfor samlet en række relevante links, som forhåbentligt kan skabe mere klarhed og hjælpe jeres virksomhed.

Overblik over alle regeringens hjælpepakker her.

Hjælpepakke til virksomheder – spørgsmål og svar fra SKAT her.

Regler og vejledning for lønkompensation her.

Bekendtgørelse om lønkompensation her.

Relevant information til virksomhedsejere er samlet her.

Råd og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen her.

Al myndighedsinformation om COVID 19, samlet her.

Udenrigsministeriets rejsevejledning her.

International SOS her.

Statens Seruminstitut om COVID 19 her.