I dag dækkes Danmarks energiforbrug af olie, gas, kul og vedvarende energi. Energi fra vindmøller, solceller og biomasse dækker en stadig større del af det danske energiforbrug. I alt dækkes 38 pct. af det danske energiforbrug af vedvarende energi.

På trods af markante investeringer i vedvarende energi, viser beregninger fra Energistyrelsen at olie og gas i 2019 udgjorde 54 pct. [1] af det samlede danske energiforbrug, og fremskrivelser viser at i 2030 vil olie og gas udgøre 45 pct. af det samlede danske energiforbrug.

Tendensen er den samme i Europa, hvor ifølge IEAs World Energy Outlook 2019 vil 37 pct. af energisammensætningen i 2040 komme fra olie og gas – globalt forventes tallet at være 47 pct. Det er vel og mærke inden for IEAs Sustainable Development Scenario, som integrerer Parisaftalens mål. Det er særligt indenfor fly, skibe, tung transport og petrokemi (eks. medicin, hospitalsudstyr), at det er vanskeligt at erstatte olien.