Olie Gas Danmark er en brancheforening der repræsenterer virksomheder, som producerer olie og gas på Nordsøen samt leverandør hertil. Foreningen beskæftiger 11 medarbejdere på kontoret i København og 1 fast medarbejder på vores Esbjerg kontor.

Erfaring med fx Microsoft server 2012r2 eller derover, Office 365, og generelt en flair og interesse for IT er en forudsætning. Dine arbejdsopgaver vil derudover afspejle dine konkrete kompetencer. Det forventes, at du behersker engelsk i tale og på skrift på højt niveau.

Som vores nye IT ansvarlige student kommer du til at stå for den daglige drift og vedligehold af vores IT-systemer. Konkret vil du få ansvaret for:

 • Exchange Online
 • Microsoft AD
  • Oprettelse af nye brugere
  • Vedligehold af AD struktur mv.
 • Linux (Centos 7.x)
 • Office365
  • Opsætning og support af medarbejdere
 • Indkøb og klargøring af nyt IT-udstyr
  • Laptops,
  • Evt. nyt hardware til server
 • VPN (Openvpn)
 • Almindelig vedligeholdelse af IT-udstyr
  • Printer
  • Scanner
  • Apple devices

Send dit CV og en kort ansøgning til info@oilgasdenmark.dk. Ved fremsendelse af ansøgning og CV gives samtykke til Oil Gas Danmark kan opbevare oplysningerne indtil stillingen er besat. Når stillingen er besat, vil fremsendte blive slettet.

Samtaler afholdes løbende, og tiltrædelse ønskes hurtigst muligt.

Arbejdstiden er fleksibel, men vil gennemsnitligt være på 1 – 2 dage ugentligt, hvor der i perioder kan være behov for ekstra timer. Herudover deltagelse i 2 årlige eksterne heldagskonferencer.

Vi glæder os til at høre fra dig, – og har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Esben Mortensen.

Esben.mortensen@oilgasdenmark.com

Tlf. 2949 4575