Situationen i dag

Produktionen af olie og gas i Nordsøen er omdrejningspunktet for en industri, der er langt bredere end olieselskaberne. For hver arbejdsplads i olieselskaberne er der otte arbejdspladser blandt underleverandører og servicevirksomheder, der sælger til olieindustrien.

Disse selskaber løser en lang række opgaver. De bygger og vedligeholder en mangfoldig infrastruktur lige fra rørledninger til hotelskibe. De leverer mandskab. De rykker ud i særlige situationer, fx når der skal foretages reparation på kritisk udstyr.

Mange af disse virksomheder har deres rødder i Danmark, men de er i fuld gang med at ekspandere til det globale marked. For eksempel får en del danske virksomheder i disse år milliardkontrakter i Brasilien, hvor offshore boomer. Danmark er dog fortsat et vigtigt hjemmemarked, der beskæftiger mange tusinde højt kvalificerede specialister.

Udfordringer for branchen

Danmarks olie- og gasressourcer findes hovedsageligt i såkaldt modne felter. De er sværere at udnytte, fordi den nemmest tilgængelige olie allerede er produceret. Hertil skal lægges, at infrastrukturen i den danske del af Nordsøen efterhånden har fungeret i mange år og derfor kræver stadig mere vedligeholdelse.

Det driver omkostningerne op og gør det stadig vigtigere, at udstyr, infrastruktur og medarbejdernes kompetencer spiller maksimalt sammen; både fordi opgaven bliver vanskeligere, og fordi det er afgørende at holde omkostningerne nede. Derfor stiger kravene til konstant optimering, tæt koordinering og innovation i arbejdet med de danske oliefelter i disse år både for olieselskaberne og for underleverandører og serviceselskaber.

Oveni dette kommer helt nye udfordringer. I disse år arbejdes der på at udnytte de såkaldte HPHT-felter. Det er felter med et højt tryk og høj temperatur. Disse felter stiller helt nye krav til virksomhedernes formåen, både teknologisk og kompetencemæssigt, og Danmark er i front med at udforske mulighederne.

Selv om olieproduktionen i Nordsøen er for nedadgående, peger alt således på, at der bliver stigende behov for infrastruktur og services i de kommende år. Hertil kommer danske virksomheders evne til at høste mulighederne på det internationale marked i endnu højere grad end i dag.

Det vil Olie Gas Danmark

  • Samle virksomheder fra alle dele af værdikæden om koordinering, teknologiudvikling, uddannelse og arbejdet med nye forretningsmuligheder både på det danske marked og internationalt.
  • Bringe virksomhederne sammen på tværs af værdikæden gennem arbejdsgrupper, der kan samle og dele erfaringer. Det gælder eksempelvis inden for de tekniske discipliner.
  • Samarbejde med danske organisationer som DI og Offshore Center Danmark og relevante internationale organisationer om nye, innovative løsninger.