1. Formål

Det primære formål for OGD NORM Waste Workgroup er at håndtere problemstillinger relateret til radioaktivt affald. Målet er at skabe en ”best practice” for at håndtere radioaktivt affald og målinger af dette offshore, og også at anbefale bedste håndtering i forhold til radioaktivt affald, som bringes i land fra olie og gas operationer fra dansk sokkel, samt at finde løsninger for opbevaring og bortskaffelse af radioaktivt affald for industrien. Løsninger relateret til problemstillingerne skal baseres på ”best practice” fra Nordsøen, tage hensyn til lokale forhold og erfaringer og implementeres i overensstemmelse med lovgivning og i samarbejde med relevante myndigheder.

 

2. Organisering af arbejdet

OGD NORM Waste Workgroup er organiseret og faciliteret af Olie Gas Danmark og repræsentanter fra medlemmer af Olie Gas Danmark.
OGD NORM Waste Workgroup vil arbejde i overensstemmelse med formålet under styring af OGD HSE Committee via OGD HS Subcommittee. Arbejdsgruppen skal konstitueres med relevante eksperter fra medlemmer af Olie Gas Danmark. OGD Norm Waste Workgroup kan etablere underliggende arbejdsgrupper, som kan arbejde med specifikke problemstillinger, hvis behovet herfor opstår.

Repræsentanterne i OGD NORM Waste Workgroup er i øjeblikket:

 • Christian Kargaard, Maersk Oil
 • Jan Sletsgaard, Force
 • Jens Møller, DONG Energy Oil & Gas
 • Jens Peter Thomsen, Ocean Team
 • Keld Fjord, DONG Energy Oil & Gas
 • Lars Hvejsel HansenMaersk Oil
 • Lars Roesen, HESS
 • Malene Louise Rahbæk, DONG Energy Oil & Gas
 • Peter BundesenHESS
 • Peter Dalhof, DONG Energy Oil & Gas
 • Robert Ejnar FangelMaersk Oil
 • Stevan B. Pedersen, Jutlandia
 • Tonny PopescuSemco Maritime
 • Ulla Bonde Nielsen, Ocean Team
 • Verner AndersenSemco Martime

3. Hvem kan deltage, og hvem bør involveres?

Alle medlemmer af Olie Gas Danmark kan nominere kandidater til deltagelse i OGD NORM Waste Workgroup. Udpegelse af medlemmer til OGD NORM Waste Workgroup skal godkendes af formanden.

 

4. Ressourcer

Ressourcerne i OGD NORM Waste Workgroup er primært baseret på det frivillige arbejde af medlemmer i Olie Gas Danmark. Finansielle ressourcer skal godkendes af OGD HSE Committee

 

5. Mødefrekvens

OGD NORM Waste Workgroup planlægger at mødes mindst fire gange årligt, og underliggende arbejdsgrupper vil mødes på ad hoc basis.