1. Formål
Det primære formål for OGD Cargo Handling Workgroup, er at udarbejde og vedligeholde en ”OGD Cargo Handling Vejledning” for at højne en ensartet, sikker og effektiv proces. Vejledlingen bør dække hele Cargo Handling processen fra leverandør til ankomst offshore og retur igen som backload. Den bør baseres på ”best practice” for Nordsøen og tage hensyn til både lokale omstændigheder og erfaringer.

2. Mandat
Cargo Handling Workgroup skal:
– Udpege en formand.
– Forberede en projektudførelsesplan indeholdende OGD-budgetter.
– Organisere Cargo Handling Forum møder, hvor erfaringer og teknologiske fremskridt kan diskuteres med repræsentanter fra hele proces-kæden, og dermed sikre en fælles forståelse af og tilgang til sikre operationer.
– Identificere og diskutere ændringer af lovgivning og branchestandarder som påvirker processen og informere medlemmer om ændringer og konsekvenser.

3. Organisering af arbejdet
Cargo Handling Workgroup er organiseret under Olie Gas Danmark og repræsentanter fra medlemmer af Olie Gas Danmark. Cargo Handling Workgroup arbejder i overensstemmelse med formålet under styring af OGD’s HSE committee via OGD HS Subcommittee. Cargo Handling Workgroup skal konstitueres med relevante eksperter fra medlemmer af Olie Gas Danmark.

Repræsentanterne i OGD Cargo Handling Workgroup er på nuværende tidspunkt:
– Jesper Sjørvad, Oil Gas Denmark
– Mike George, Hess
– Dann Lockdahl, DONG
– Torben Hennebjerg, Maersk
– Kim Beyer, BWS
– Allan Mørup, DANBOR
– Vendor 1, Tbn
– Vendor 2, Tbn

4. Hvem kan deltage, og hvem skal involveres
Alle medlemmer af Olie Gas Danmark kan nominere kandidater til OGD Cargo Handling Workgroup. Udpegelse af medlemmer til OGD Cargo Handling Workgroup skal godkendes af formanden. Alle medlemmer af Olie Gas Danmark kan deltage i Cargo Handling Forum møderne.

5. Ressourcer
Ressourcerne i OGD Cargo Handling Workgroup er baseret på frivilligt arbejde fra medlemmer af Olie Gas Danmark. Finansielle ressourcer skal godkendes af HSE Committee.

6. Mødefrekvens
OGD Cargo Handling Workgroup har til hensigt at mødes fire gange årligt, og OGD Cargo Handling Forum er tiltænkt at mødes to gange årligt.