For generelle henvendelser info@oilgasdenmark.dk.

Martin Næsby   Esben Mortensen
 
Administrende Direktør   Underdirektør
Mail: martin.naesby@oilgasdenmark.dk   Mail: esben.mortensen@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1881   Telefon: +45 3841 1888
      Direkte: +45 2949 4575
         
         

Ulla Lena
 
Annette Hørlykke 
 
Kommunikationsdirektør   Regnskab, bogholderi
Mail: ulla.lena@oilgasdenmark.dk   Mail: finance@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1882   Telefon: +45 3841 1879
Direkte: +45 3148 1927      
         
         

Dorthe Heedegaard
  Ole Sidelmann Jørgensen
 
Office Manager   Senior Advisor
Mail: dorthe.heedegaard@oilgasdenmark.dk   Mail:  ole.sidelmann@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1883      
Direkte: +45 2615 1034      
         
         

Søren Pedersen
 
Ludvig Grundahl
Billede på vej  
HSE Ekspert   Studentermedhjælper
Mail: soren.pedersen@oilgasdenmark.dk   Mail: ludvig.grundahl@oilgasdenmark.dk
Telefon:  +45 21 53 11 44      
       
       Mathias Thygesen

   
     
Studentermedhjælper    
Mail: mathias.thygesen@oilgasdenmark.dk