Olie Gas Danmark er brancheorganisation for den danske upstream olie- og gasindustri. Vores medlemmer er virksomheder, som er beskæftiget med olieproduktionen i Nordsøen – og omfatter både olieselskaber og en bred vifte af leverandør- og servicevirksomheder.

Som interesseorganisation for dansk olieindustri er det vores mål at skabe maksimal værdi af indvindingen af olie og gas i Nordsøen for virksomheder og det danske samfund – under størst muligt hensyn til miljø og klima.

Der er fortsat behov for olie og gas til at imødekomme det danske og globale behov for energi. Vi befinder os i en omfattende energitransition, hvor en stadig større andel af vores energiforbrug skal dækkes af vedvarende energikilder. I dag dækkes omkring ti procent af det danske energiforbrug af sol og vind, mens tallet globalt er knapt to procent. Der er derfor fortsat et stykke vej til mål.

Dansk olieindustri sætter et af verdens laveste CO2-aftryk i produktionen. Det hænger blandt andet sammen med, at den danske Nordsøolie har høj kvalitet, og at vi i Danmark producerer den gas, der altid følger med olieproduktion, og anvender den til et energimæssigt formål fremfor at brænde den af.  

Den danske olieindustri er også en aktiv medspiller i at få Danmark i mål med 70-procents reduktion af CO2 inden 2030. Det gavner klimaet, at olien og gassen produceres i Danmark – og andre lande, hvor udledningerne holdes på et minimalt niveau – og hvor klimaambitionerne er høje. Vores mål er derfor, at vi skal opretholde olie- og gasproduktionen i Nordsøen, så længe, vi har brug for olie og gas som energikilder.