Martin Næsby Esben Mortensen
Administrende Direktør Underdirektør
Mail: martin.naesby@oilgasdenmark.dk Mail: esben.mortensen@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1881 Telefon: +45 3841 1888
Direkte: +45 2199 6550 Direkte: +45 2949 4575

Ulla Lena

Annette Hørlykke 
Kommunikationsdirektør Regnskab, bogholderi
Mail: ulla.lena@oilgasdenmark.dk Mail: finance@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1882 Telefon: +45 3841 1879
Direkte: +45 3148 1927

Ole Sidelmann Jørgensen

Lars Nydahl Jørgensen
Senior Advisor Executive Advisor
Mail: ole.sidelmann@oilgasdenmark.dk Mail: lars.nydahl@oilgasdenmark.dk

Dorthe Heedegaard

Jesper Sjørvad
Office Manager HSE Expert
Mail: dorthe.heedegaard@oilgasdenmark.dk Mail: jesper.sjoervad@oilgasdenmark.dk
Telefon: +45 3841 1883 Telefon: +45 5210 5201
Direkte:    +45 2615 1034

Mikkel-Emil Hansen

Sune Krøger
Communications Officer Projekt Assistent
Mail: mikkel-emil.hansen@oilgasdenmark.dk Mail: sune.kroeger@oilgasdenmark.dk
Direkte: +45 6130 9367

Frederik Nilsson
Projekt Assistent
Mail: frederik.nilsson@oilgasdenmark.dk