Den danske olie og gasproduktion skaber stor værdi for det danske samfund. Alene statens skatteindtægt fra olie og gas var i 2018 mere end 8 milliarder kroner. Dertil kommer værdien af indkomstskatter, beskæftigelse, eksport og den teknologiske innovation, der udvikles i sektoren.

Olie Gas Danmarks mål er at skabe merværdi fra olie- og gasproduktionen i Nordsøen. Der ligger nemlig fortsat et milliardpotentiale i indtægter og tusinder af arbejdspladser og venter i Nordsøen. Men det kræver en målrettet indsats og store investeringer at få potentialet udvundet. Skal det lykkes, har vi brug for en koordineret indsats af teknologiudvikling, uddannelse, sikkerhed og miljø.

Olie Gas Danmark tilbyder en fælles indgang til branchen. Det er målet at skabe mere åbenhed om vores branche og opnå større forståelse for de potentialer og udfordringer, vi står overfor.

Martin Underskrift transparant

Martin Næsby
Direktør, Olie Gas Danmark