Olie Gas Danmarks medlemmer kommer fra alle dele af upstream olie- og gassektoren. De er eksempelvis producenter, leverandører eller serviceselskaber. Fælles for medlemmerne er, at de ønsker at styrke samarbejdet i branchen og bidrage til at finde nye løsninger på nogle af de udfordringer, branchen står overfor, for at kunne sikre udviklingen af sektoren i de kommende årtier og samtidig bidrage til udviklingen af det danske samfund. Organisationen Olie Gas Danmark er i dag en samling af de hidtidige foreninger Danske Operatører og Danish Offshore Industry. De to stiftende foreninger blev likvideret med virkning fra 1. januar 2014.

Som medlem af Olie Gas Danmark vil du have mulighed for at nyde følgende fordele:

Medlemsfordele Ny

Der ligger fortsat et betydeligt forretningspotentiale for virksomheder inden for olie- og gassektoren. Men der er behov for, at branchen arbejder tættere sammen om at sikre attraktive vilkår for investeringer, stabile rammebetingelser, og forbedringer af sikkerhed, miljø og uddannelse, et styrket fokus på kompetenceudvikling samt en forøget indsats for udviklingen af fremtidens teknologier. Ved at koordinere indsatserne, dele viden og best practices og styrke samarbejdet via Olie Gas Danmark skaber vi grundlaget for en fortsættelse af den værdiskabelse i Nordsøen, som gennem mere end 40 år har udviklet en stærk olie- og gassektor i Danmark og skabt merværdi til glæde for det danske samfund.

Download Olie Gas Danmarks kontingentoversigt

Vedtægter

Articles of Association

Rules of Procedure – Oil Company Council

Rules of procedure – Supplier Council