Gå hjem-møder i Esbjerg og København om de nyeste regler for olie og gas i Nordsøen. Regeringen har fremsat forslag til nye regler om olie og gas i Nordsøen. Ændringerne omhandler kontrakter for long-lead items, adgang til infrastruktur, skat, rørledninger, sikkerhedszoner og en række andre vigtige forhold. Regeringens forslag følger bl.a. af Nordsøaftalen med Mærsk på vegne af DUC-partnerne.

I samarbejde med Olie Gas Danmark afholder Windahl Sandroos & Co. to gå hjem-møder i Esbjerg og København for alle med interesse for offshore olie og gas. Oplægsholderne i Esbjerg er fra Maersk Oil og WSCO, og i København fra CORIT Advisory og WSCO.

På mødet i Esbjerg vil der være mest fokus på kontrakter og offshore sikkerhed, mens mødet i København vil fokusere mest på kulbrinteskat og adgang til infrastruktur. Men på begge vil vi komme rundt om alle de væsentlige ændringer, bl.a.:

  • Bliver der bedre adgang til at udbygge nye, mindre felter – betyder skatten noget?
  • Påvirkes leverandørindustrien og i givet fald, hvordan?
  • Hvordan skal olieselskaberne fremover forhandle om adgang til procesanlæg, rørledninger osv.?
  • Påvirkes arbejdet med HSE af de nyeste ændringer?

Arrangementerne finder sted:

Esbjerg: torsdag, 9. november kl. 15.00 – 17.00, Hotel Britannia, Torvegade 24

København: torsdag 23. november kl. 15.00 – 17.00, WSCO, Frederiksgade 7

Efter mini seminarerne byder Windahl Sandroos & Co. på en let servering og et glas vin.

Tilmelding bedes venligst foretaget med angivelse af navn og deltagerantal til Rósing Rasmussen på e-mail: rr@wsco.dk

Arrangementet er gratis.