Olie, gas og grøn omstilling kommer til at gå hånd i hånd de næste årtier.
I Danmark og den øvrige verden har vi fortsat brug for olie og gas som energikilde – og vi har brug for industrien til at komme i mål med klimaambitionerne. Vi kan reducere vores egne udledninger, og industriens ekspertise og infrastruktur er en stor konkurrencefordel for Danmark, når vi lige om lidt skal lagre CO2. Derfor skal vi producere mest muligt af de tilbageværende ressourcer i Nordsøen.

De kommende uger fortæller vi om alle fordelene ved en stærk dansk olieindustri. Det gør vi under overskriften ”Nordsøen – en del af løsningen”.

Vi håber, I har lyst til at følge med på LinkedIn, Twitter og her på hjemmesiden.     

Se online:


Eller download som PDF: