Situationen i dag

Olie- og gasindustrien står for 3 pct. af den værdi, der årligt føjes til den danske økonomi. 9 pct. af Danmarks eksport eller 48 milliarder kroner kommer fra olie og gas.

Det direkte bidrag fra skatter og afgifter til statens budget var 30 milliarder kroner i 2011. Hertil kommer andre skatter og afgifter fra underleverandører og servicevirksomheder i sektoren, indkomstskatter fra de ansatte med mere. Tilsammen tegner det billedet af en sektor, der er vital for den danske samfundsøkonomi.

Denne succes er gjort mulig takket være et klart fokus på at forlænge olieproduktionen i Nordsøen og dermed få mest mulig værdi ud af de danske felter. Det har gjort den samlede kage større både for branchen og for det danske samfund.

Udfordringer for branchen

Ifølge aktuelle fremskrivninger kan den danske produktion af olie og gas fortsætte frem til 2042. Dette tal baserer sig imidlertid på, at kun 26 pct. af ressourcerne udnyttes. Med de rette investeringer er det muligt at forlænge produktionen i Nordsøen over en længere årrække.

Det økonomiske udbytte vil være mere end 100 milliarder kroner alene i øgede skatteindtægter i perioden frem til 2042 ifølge beregninger foretaget af konsulentvirksomheden Quartz+Co.

Hvis det skal lykkes Danmark at realisere dette potentiale, vil det kræve, at alle aktører arbejder sammen om fortsatte investeringer, innovation og udvikling af viden og kompetencer. Alle virksomheder i værdikæden har del i denne opgave. Det samme har politiske beslutningstagere, forskere, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. Især vil de politisk vedtagne rammebetingelser for produktionen af olie og gas i Nordsøen have stor betydning, for hvor meget der i sidste ende bliver produceret.

Det vil Olie Gas Danmark

  • Arbejde for at formidle viden om sektoren, dens historiske succeser og de aktuelle udfordringer.
  • Udarbejde systematiske analyser af sektoren som basis for en velfunderet offentlig diskussion og beslutningstagning. For eksempel har Olie Gas Danmark allerede udgivet rapporten ”Den danske olie- og gassektors udvikling og samfundsmæssige betydning”, der er udarbejdet af konsulentvirksomheden Quartz+Co.
  • Arbejde med beslutningstagere i Danmark og EU om sektorens fremtidige rammebetingelser.
  • Samle ansvarlige beslutningstagere fra medlemsorganisationer med henblik på at udvikle strategier for sektorudvikling og teknologisk innovation.
  • Arbejde for at fremme innovation og teknologiudvikling i sektoren ved at forstærke samarbejdet mellem forskningsinstitutioner, NGO’er, offentlige myndigheder og virksomheder.