Situationen i dag

Olie- og gassektoren i Danmark beskæftiger 15.000 mennesker, når man medregner ansatte hos underleverandører og servicevirksomheder, der leverer til olieselskaberne. De ansatte i sektoren er langt de mest værdiskabende på det danske arbejdsmarked og dermed en rigtig god forretning for det danske samfund.

Selv om produktionen af olie og gas i Nordsøen er for nedadgående, har branchen udsigt til at ansætte flere mennesker i de kommende år. Det præcise tal afhænger af, hvor meget Danmark vælger at investere i udvinding af olie og gas i Nordsøen fremover. Det afhænger også af, om den danske offshoreindustri, som er opstået i tilknytning til olieproduktionen i Nordsøen, kan fortsætte den ekspansion ud på det globale marked, som er i gang i disse år.

Olie og gas vil være en interessant karrieremulighed i mange årtier fremover, ikke mindst fordi branchen er internationaliseret. Der vil være en global efterspørgsel efter højt kvalificerede specialister i mange årtier fremover.

Udfordringer for branchen

Mangel på kvalificerede medarbejdere er en stor udfordring for industrien og mærkes allerede i dag i flere dele af branchen.

Universiteterne uddanner for få kandidater inden for fag, som er relevante for branchen. Det forøger omkostningerne på kort sigt, fordi det er nødvendigt at hente specialister i udlandet. På langt sigt kan det hæmme væksten.

En del af forklaringen er den usikkerhed, som knytter sig til branchens fremtid. Der er en udbredt opfattelse af, at olie og gas er en uddøende branche og derfor ikke tilbyder en attraktiv karrierevej. Dette er ikke tilfældet, og det er nødvendigt at ændre på billedet.

Det vil Olie Gas Danmark

  • Arbejde for at forbedre sektorens image blandt studerende og færdiguddannede og dermed styrke virksomhedernes rekrutteringsgrundlag.
  • Fremme dialog mellem universiteter og andre uddannelsesinstitutioner, virksomheder og beslutningstagere for at sikre, at udbuddet af uddannelser tager højde for sektorens fremtidige behov – herunder at fag af essentiel betydning for sektoren får den nødvendige prioritet i uddannelsessystemet.
  • Koordinere rekrutteringsaktiviteter og dele erfaringer blandt medlemmerne.
  • Tage nye initiativer i samarbejde med relevante parter for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.